เรียนพิเศษ สายไหม

เรียนพิเศษ สายไหม

โซนใกล้เคียง
(เรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์)
(ลำลูกกา รังสิต วัชรพล สุขาภิบาล 5)

ขออนุญาตแนะนำผู้ปกรองของน้องๆของผู้ปกครองที่กำลังค้นหาคำว่า “เรียนพิเศษ สายไหม” ใน google search กับหลักสูตรคณิตศาสตร์ของ SE-ED Learning Center ของเราดังนี้ 

1. หลักสูตรโรงเรียนสอนพิเศษ

• เรียนคณิตศาสตร์ ประถม

(FAN Math)

คณิตศาสตร์สำหรับน้องๆ ชั้น อนุบาล 3 – ประถม 6 เน้นวิเคราะห์โจทย์ ตามกระบวนการคิดของประเทศสิงคโปร์ สอนโจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model

>>ทำไมเด็กสิงคโปร์จึงเก่งคณิตศาสตร์<<

FAN Math เป็นหลักสูตรเสริมคณิตศาสตร์จาก SE-ED Learning Center ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ผสมผสานไปพร้อมๆ กับการฝึกฝน เพราะเราเชื่อว่าการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจและการฝึกฝนที่พอเหมาะ เป็นหัวใจสำคัญในการเก่งคณิตศาสตร์

หากนักเรียนได้ทบทวนพร้อมกับฝึกฝนทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ จะทำให้ตรรกะและทักษะการคิดวิเคราะห์พัฒนาขึ้นอย่างแน่นอน เรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด

• ตัวอย่างหนังสือ และ โจทย์ปัญหา

2. รอบเรียนพิเศษ

เสาร์

 1. 8.30-10.30
 2. 10.30-12.30
 3. 13.00-15.00
 4. 15.00-17.00

อาทิตย์

 1. 8.30-10.30
 2. 10.30-12.30
 3. 13.00-15.00
 4. 15.00-17.00

การเรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์ ที่ ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด จะเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยนักเรียนสามารถเลือกรอบเรียนได้เอง

รอบเรียนละไม่เกิน 4 คน / คุณครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

Read More
Read More

3. ค่าเรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์

 

สามารถชำระเป็นคอร์ส  (ค่าเรียนเท่ากันทั้งสาขาลำลูกกา และ สายไหม)
1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี

ค่าเรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยประมาณ
1450-1600 บาท/เดือน/8ชม
ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก

หมายเหตุ:
** สามารถแยกชำระค่าหนังสือ หรือรับหนังสือฟรีตามโปรโมชั่นที่เลือก

สอนพิเศษ สายไหม เปิดมาตั้งแต่ปี 2562 เนื่องด้วยสาขา ลำลูกกา มีจำนวนนักเรียนให้ความสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก ทางสาขาจึงขยายศูนย์การเรียนรู้ไปยังเขต สายไหม โดยยังสามารถรักษาคุณภาพการเรียนการสอนเหมือนเดิม

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

4. รีวิวของผู้ปกครอง

แม่: ขอโปรโมชั่น 1 ปี คะ น้องเรียนแล้วเวิรค์นะคะ ได้เกรดสี่ หมดเลยเทอมที่แล้ว

ครู: ได้เลยครับ น้องเก่งมากเลยครับ ขอบพระคุณครับ

ป.6 / บีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต

น้องสอบติดสวนกุหลาบ EP แล้วต้องขอบคุณที่ช่วยปูพื้นฐาน คณิตศาสตร์ให้น้องนะคะ

ม.1 / สวนกุหลาบ รังสิต

น้องสอบติดสามเสน EP แล้วขอบคุณคุณครูทุกคนด้วยนะครับ

ป.5 / สาธิต รังสิต

รายงานผลสอบ TIMO 2020 น้องได้รางวัลชมเชยค่ะ Kangaroo Math 2020 ได้เหรียญทองแดง ผลสอบที่ โรงเรียนเทอม 1 น้อง ได้คะแนน 47/50

ป.2 / บีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต
รีวิวอื่นๆ

นอกจากเรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ซีเอ็ดแล้ว ทางสถาบันยังสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่เน้นครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน เคยมีผู้คนกล่าวไว้ว่า “ถ้าเก่งคณิตศาสตร์แล้วจะอ่อนภาษาอังกฤษ” จะดีกว่าไหม หากเราเตรียมพร้อมให้น้องๆ ได้เก่งทั้งคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

รู้จักเรามากขึ้นคลิ๊ก

เรียนพิเศษ ลำลูกกา

ทั้งสาขา ลำลูกกา และ สายไหม

เรียนภาษาอังกฤษ
Read More

ทำไมต้องเรียนพิเศษที่ FAN Math

จุดเด่นที่ 1:

หลักสูตร FAN Math เป็นการสอนพิเศษคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการความเข้าใจ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขโจทย์ปัญหา สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ PISA และ มีการสอนเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบแผนทั้ง 12 วิธี

สอนพิเศษ สายไหม

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

จุดเด่นที่ 2:

หลักสูตรเรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด มีการใช้สื่อ Animation ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีความผ่อนคลายและสนุกกับการเรียน

ทำให้ผลการเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการสื่อสารกับผู้ปกครองรายสัปดาห์ ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการของบุตรหลานได้อย่างใกล้ชิด

เรียนคณิตศาสตร์ สายไหม

จุดเด่นที่ 3:

การเรียนแบบกลุ่มเล็ก คุณครู 1 ท่านดูแลนักเรียนไม่เกิน 4 คน ทำให้คุณครูสามารถดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งหลักสูตรยังเป็นการเรียนรายบุคคล จึงทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามศักยภาพของตนเอง

เมื่อไม่เข้าใจในส่วนไหน สามารถใช้เวลาทบทวนได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกันถ้ามีบทเรียนไหนที่นักเรียนสามารถทำได้คล่องแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องรอเพื่อนในชั้น สามารถเรียนล่วงหน้าไปก่อนได้

จุดเด่นที่ 4:

คุณครูทำหน้าที่เป็นโค้ช  สอนพิเศษ สายไหม แบบ coaching คุณครูที่สอนในหลักสูตร Fan Math ทุกคน นอกจากจะได้รับการฝึกอบรมทักษะการอธิบายเนื้อหาทางวิชาการแล้ว ยังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะการเป็นโค้ช และเทคนิคทางจิตวิทยาอีกด้วย 

โดยคุณครูมีบทบาทเป็นโค้ช ที่ต้องทำหน้าที่ในการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น และท้าทายในการเรียนคณิตศาสตร์

ติวคณิต สายไหม

จุดเด่นที่ 5:

เน้นการเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง หลักสูตรคณิตศาสตร์ Fan Math ถูกออกแบบให้มีการลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก มีคำอธิบาย และตัวอย่างประกอบที่ละเอียดเป็นขั้นตอน และเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

อีกทั้งจะมีการปรับระดับความยากขึ้นทีละเล็กทีละน้อย แต่ยังคงเป็นโจทย์ที่มีรูปแบบในการแก้ปัญหาในลักษณะเดิม เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดอย่างลื่นไหล จนเกิดความเข้าใจที่ตกผลึก

โดยที่ไม่รู้สึกว่าแบบฝึกหัดที่ทำอยู่นั้นยากเกินความสามารถ คุณครูจะคอยให้คำอธิบายเพิ่มเติมและเน้นย้ำจุดสำคัญต่างๆ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เรียนพิเศษ สายไหม วิชาคณิตศาสตร์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด จะช่วยให้น้องๆมีความมั่นใจในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆได้แน่นอน

เรียนคณิตออนไลน์
กลับ

โจทย์ปัญหา ประถม 1-3 (สอนพิเศษ สายไหม)

เรียนคณิตศาสตร์ ประถม 1

 1. เอกนำลูกโป่งมาจัดงานเลี้ยงปีใหม่เป็นลูกโป่งสีแดง 21 ลูก ลูกโป่งสีเขียว 15 ลูก อยากทราบว่า

a) มีลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูก

b) ถ้ามีลูกโป่งแตกไป 12 ลูก จะเหลือลูกโป่งกี่ลูก

2. กำหนดให้

 • สี่เหลี่ยม + สามเหลี่ยม = 9 และ
 • สี่เหลี่ยม – สามเหลี่ยม = 1

จงหาค่าของ สามเหลี่ยม + สามเหลี่ยม

เรียนคณิตศาสตร์ ประถม 2

 1. โอปอใส่ลูกเหล็ก 3 ลูก ที่มีน้ำหนักเท่ากันลงในตะกร้าใบหนึ่ง เมื่อชั่งตะกร้าที่มีลูกเหล็ก 3 ลูก จะหนัก 17 กิโลกรัม แต่ถ้าชั่งตะกร้าเปล่าจะหนัก 2 กิโลกรัม อยากทราบว่าลูกเหล็กหนักลูกละกี่กิโลกรัม
คุมอง สายไหม

2. น้องหวานซื้อลำไยมา 12 กล่อง น้ำองุ่น 20 กล่อง และบอกให้ร้านจัดใส่ถุง จำนวน 4 ถุง ถุงละเท่าๆ กัน อยากทราบว่าจะมีน้ำผลไม้ถุงละกี่กล่อง

เรียนคณิตศาสตร์ ประถม 3

 1. กล่องใบหนึ่งมีมะละกออยู่ 8 ลูก โดยมะละกอแต่ละลูกมีน้ำหนัก 800 กรัม ถ้ากล่องและมะละกอ 8 ลูก หนักรวมกัน 7 กิโลกรัม หลังจากที่สุวิทย์หยิบมะละกอออกไป กล่องใบนี้จะหนักกี่กรัม

2. ริมทางเดินแห่งหนึ่งมีเสาไฟ 6 ต้นเรียงกันอยู่ โดยระหว่างเสาไฟแต่ละคู่ จะมีต้นไม้ 4 ต้น อยากทราบว่ามีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น

กลับ

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

โจทย์ปัญหา ประถม 4-6 (สอนพิเศษ สายไหม)

สอนคณิตศาสตร์ ประถม 4

 1. ในห้องเรียนหนึ่งมีเด็กทั้งหมด 32 คน เป็นเด็กผู้ชาย   ของเด็กผู้หญิง  ห้องเรียนนี้มีเด็กผู้หญิงกี่คน

2. ในห้องเรียนหนึ่งมีเด็กทั้งหมด 32 คน เป็นเด็กผู้ชาย   ของเด็กผู้หญิง  ห้องเรียนนี้มีเด็กผู้หญิงกี่คน

สอนคณิตศาสตร์ ประถม 5

 1. ต้นมีลูกปัดสีแดงและสีน้ำเงิน ในอัตราส่วน 4:7 หลังจากที่เขาซื้อลูกปัดสีแดงเพิ่มอีก 124 เม็ด จะมีลูกปัดสีแดงเป็น 400 เม็ด เขามีลูกปัดสีน้ำเงินกี่เม็ด

2. ตารางด้านล่างนี้แสดงจำนวนเด็กที่ใช้สีชนิดต่างๆ ในการแข่งวาดภาพ

สอนคณิตศาสตร์ ประถม 6

 1. อารีขับรถจักรยานยนต์ 7 กิโลเมตรแรก ใช้เวลา 15 นาที และ 14 กิโลเมตรที่เหลือ เธอใช้เวลา 55 นาที อารีขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2. อารีขับรถจักรยานยนต์ 7 กิโลเมตรแรก ใช้เวลา 15 นาที และ 14 กิโลเมตรที่เหลือ เธอใช้เวลา 55 นาที อารีขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กลับ

รีวิวเพิ่มเติม (สถาบันสอนคณิตศาสตร์)

รู้จักเรามากขึ้นคลิ๊ก

เรียนพิเศษ ลำลูกกา

ทั้งสาขา ลำลูกกา และ สายไหม

สรุป

สถาบันสำหรับเรียนพิเศษ สายไหม และ โซนใกล้เคียง สอนคณิตศาสตร์นักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 3 – มัธยม 3 เรียนกลุ่มเล็ก กลุ่มละไม่เกิน 4 คน ทำให้คุณครูดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

นักเรียนเข้าใจและตีโจทย์ปัญหาได้ ค่าเรียนเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 1450-1600 บาท ผู้ปกครองให้การตอบรับเป็นอย่างดี เรียนแล้วเห็นผล

คำถามที่พบบ่อย FAQ

1. เรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ ที่นี่เน้นอะไร ?

Fan Math เน้นวิเคราะห์โจทย์สอนโจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model

2. เรียนพิเศษ กลุ่มละกี่คน ?

กลุ่มละ ไม่เกิน 4 คน

3. ค่าเรียนเท่าไร ?

เฉลี่ยประมาณ 1450-1600 บาท/เดือน/8ชม

4. เรียนกี่โมง ?

สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง รอบเรียนจะอยู่วันเสาร์หรืออาทิตย์ เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง