แนะนำการเลือกโรงเรียนให้ลูก

เลือกโรงเรียน

การเลือกโรงเรียนสำหรับลูก เป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลต่ออนาคตของลูก ในประเทศไทยนั้นมีโรงเรียนประเภทต่างๆ ให้บริการอย่างมากมาย ซึ่งการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูก สามารถช่วยสร้างพัฒนาการเรียนรู้และอนาคตที่ดีของลูกของคุณพ่อคุณแม่ได้

บทความนี้จะให้คำแนะนำในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกของคุณพ่อคุณแม่ เมื่ออ่านจบจะได้เรียนรู้ว่า ลูกของเราต้องการอะไร เหมาะกับโรงเรียนแบบไหน แนะนำวิธีพิจารณาที่ตั้งของโรงเรียน แนะนำการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน และสุดท้ายสรุป 4 ขั้นตอนอย่างง่ายเพื่อนำไปใช้

 

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

สารบัญ

เข้าใจลูกก่อน << คลิ๊ก

พิจารณาที่ตั้ง << คลิ๊ก

ตรวจสอบคุณภาพ << คลิ๊ก

แนะนำ 4 ขั้นตอน << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

ลูกเราต้องการอะไร ก่อนจะเลือกโรงเรียน

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนที่จะเลือกโรงเรียนคือความเหมาะสมของโรงเรียนกับความต้องการของลูกน้อยของเรา เช่น

 • ถ้าลูกเรามีความสนใจในกีฬา ก็ควรเลือกโรงเรียนที่มีโรงเรียนกีฬา เพื่อให้ลูกเราได้พัฒนาทักษะทางกีฬาไปพร้อมกันกับการเรียนรู้
 • ลูกที่มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีความสามารถด้านภาษาดี อาจเหมาะกับโรงเรียนที่มีหลักสูตร English Program
 • ลูกที่มีความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจจะเลือกโรงเรียนที่มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ลูกที่มีความสนใจในศิลปะและการสร้างสรรค์ อาจเหมาะกับโรงเรียนที่มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและการสร้างสรรค์

เด็กยังเติบโตอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อต่อยอดในชีวิต ความสนใจของเด็กๆอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา คุณพ่อคุณแม่ควรติดตามการพัฒนาของลูกโดยให้ความสำคัญกับความสุขของลูก

และหากพบว่าลูกชอบเรียนอะไรบ้างหรือมีความสนใจในสิ่งใด ก็ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านนั้นๆ การเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เริ่มเรียนสิ่งแปลกใหม่ เช่น

 • เรียนภาษาอังกฤษ รูปแบบใหม่ โดยจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ให้น้องๆได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง
 • เรียนคณิตศาสตร์ รูปแบบต่างๆ นอกห้องเรียนโดยใช้กระบวนการวิธีอื่นๆ ฝึกฝนกระบวนการคิด ทักษะการวิเคราะห์ เน้นความเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่แค่เรียนในห้องและทำข้อสอบได้ (กระบวนการคิดแบบนักเรียนสิงคโปร์ เป็นต้น)
 • เรียนศิลปะ ดนตรี หรือ กีฬา ที่น้องๆไม่เคยเรียนให้โรงเรียน

หลังจากให้เวลาลูกๆ ของเราได้เข้าไปเรียนและคลุกคลีกับสิ่งนั้นๆเป็นระยะเวลาที่นานพอ (มากกว่า 10 สัปดาห์) คุณพ่อคุณแม่ ควรสอบถามน้องๆว่ามีความชอบและความสนใจหรือไม่ อย่างไร อย่าพึ่งถอดใจและยกเลิกความตั้งใจเร็วเกินไป หลังจากทราบว่าน้องๆต้องการอะไรแล้วจึงค่อยนำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาเลือกโรงเรียนต่อ

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

พิจารณาที่ตั้งของเรียนเพื่อเลือกโรงเรียน

ควรพิจารณาสถานที่ตั้งของโรงเรียนว่า ใกล้หรือไกลขนาดไหน ? มีตัวเลือกในการรับส่งอย่างไร ? เราจะใช้บริการรถโรงเรียน รถบริการส่วนตัว รถยนต์ส่วนตัว

ให้ลูกเดินทางเองได้ไหม ? ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สภาพการจราจรในช่วงเวลาก่อนเริ่มเรียนและหลังเลิกเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพื่อให้ง่ายอาจจะพิจารณาจากเวลาในการเดินทางต่อเที่ยว ที่เหมาะสมกับแต่ละครอบครัว ระยะเวลาการเดินทางที่เหมาะสมกับสภาพการใช้ชีวิตของครอบครัว

โดยหลักการทั่วไป ควรเลือกโรงเรียนที่ใช้ระยะเวลาการเดินทางไม่มากกว่า 30-45 นาทีต่อทางเดินทาง เนื่องจากการเดินทางนานเกินไปอาจทำให้เด็กเหนื่อย หรือไม่สะดวกในการเรียนรู้ อีกทั้งยังอาจมีผลต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของทั้งครอบครัวด้วย

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนก่อนเลือกโรงเรียน

การตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาด้วย คุณควรสอบถามเพื่อนบ้านหรือผู้ปกครองที่เคยมีลูกศึกษาที่โรงเรียนดังกล่าวมาก่อน เพื่อที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพครูผู้สอน

ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียน หรือแม้แต่การไปติดตามดูโรงเรียนด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้มองเห็นภาพคร่าว ๆ ของโรงเรียนด้วยตนเอง และดูว่าจะมีความเหมาะสมกับลูกของคุณหรือไม่

การติดต่อสอบถามและเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกโรงเรียนให้กับลูกของเรา โดยเราควรเตรียมตัวและมีแผนการติดต่อสอบถามและเยี่ยมชมโรงเรียนอย่างเหมาะสม โดยเราควรมีคำถามที่ชัดเจนและเป็นรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียน

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

นอกจากนี้เรายังควรเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อได้มองเห็นสภาพแวดล้อมและการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลูกของเราหรือไม่ ตัวอย่าง 6 คำถามที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้ สอบถามทางโรงเรียน

 1. หลักสูตรการสอนที่โรงเรียนเน้นด้านอะไร มีกี่โปรแกรม แต่ละโปรแกรมต่างกันอย่างไร ?
 2. หลักสูตรที่เรียนใช้ภาษาอังกฤษประมาณกี่% ของชั่วโมงเรียนทั้งสัปดาห์?
 3. จำนวนครูต่อนักเรียน ?
 4. มีใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนอย่างไร?
 5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าเรียน ค่าชุด ค่าหนังสือ ?
 6. ช่องทางการติดตามผลการเรียน และสื่อสารกับครูผู้สอน ทำได้อย่างไร ?

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

แนะนำ 4 ขั้นตอนอย่างง่ายนำไปใช้

 1. สำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียนที่คุณสนใจ: ค้นหาข้อมูลโรงเรียนที่คุณสนใจและเก็บไว้ เช่น สถานที่ตั้ง, ประเภทของโรงเรียน, ระดับการศึกษาที่ให้บริการ, การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ฯลฯ
 2. เชื่อมโยงความต้องการของลูกกับโรงเรียน: ตรงกับความต้องการของลูก ต้องพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น สิ่งที่ลูกชื่นชอบ, ความสนใจ, ความสามารถ, และรูปแบบการเรียนรู้ของลูก เพื่อให้เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับลูก
 3. เยี่ยมชมและติดต่อสอบถามโรงเรียน: เยี่ยมชมโรงเรียนและสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับโรงเรียน
 4. พิจารณาด้านการเงิน: ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของโรงเรียน เพื่อให้เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณและความต้องการของลูก

สรุป

การเลือกโรงเรียนให้กับลูกของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทำในครั้งเดียว คุณสามารถพิจารณาเปลี่ยนโรงเรียนได้ในภายหลังหากพบว่าโรงเรียนปัจจุบันไม่ตอบสนองความต้องการของลูกของคุณ มีความเห็นต่างกันในเรื่องการศึกษา หรือคุณพ่อคุณแม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาที่มากขึ้น

อย่าลืมว่าการเลือกโรงเรียนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างอนาคตของลูกของคุณ สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการให้กำลังใจและการสนับสนุนในการเรียนรู้ของลูกของคุณ