การปลูกฝังความคิดแบบเติบโต Growth Mindset

ความคิดแบบเติบโต

ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของการปลูกฝังความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ในบุตรหลานของคุณ! ในฐานะพ่อแม่ เรามีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของลูกๆ ในบทความนี้ เราจะสำรวจแนวคิดของกรอบความคิดแบบเติบโต ความสำคัญต่อพัฒนาการของบุตรหลานของคุณ และมอบกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงเพื่อส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต ในเจ้าตัวน้อยของคุณ

เมื่อเข้าใจพลังของความคิดแบบเติบโต และใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถช่วยลูกของคุณให้พร้อมรับความท้าทาย ยืนหยัดผ่านอุปสรรค และบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

สารบัญ

ทำความเข้าใจแนวคิดของ ความคิดแบบเติบโต << คลิ๊ก

สร้างความคิดแบบเติบโต << คลิ๊ก

สร้างความคิดแบบเติบโต (ต่อ) << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

ทำความเข้าใจแนวคิดของความคิดแบบเติบโต

Growth Mindset คืออะไร?

• ความคิดแบบเติบโตคือความเชื่อที่ว่าด้วยความสามารถ ความฉลาด และพรสวรรค์สามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายาม การฝึกฝน และการเรียนรู้ เป็นความเข้าใจว่าความท้าทาย ความพ่ายแพ้ และความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถที่ตายตัว

• ด้วยกรอบความคิดแบบเติบโต เด็ก ๆ จะมองว่าความสามารถของพวกเขาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ และเชื่อว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงและบรรลุเป้าหมายได้ผ่านการอุทิศตนและความอุตสาหะ

ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset

• ตรงกันข้ามกับ ความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) คือ Fixed Mindset คือความเชื่อที่ว่าความสามารถและความฉลาดเป็นลักษณะเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เด็กที่มีความคิดตายตัวมักจะเชื่อว่าคุณสมบัติของพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้ว ทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความท้าทาย ยอมแพ้ง่าย และรู้สึกท้อแท้กับความพ่ายแพ้ สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเสีย โอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

ประโยชน์ของความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

• สำหรับเด็ก การปลูกฝัง Growth Mindset ในเด็กมีประโยชน์มากมาย มันช่วยให้พวกเขาพร้อมรับความท้าทาย ฟันฝ่าอุปสรรค และพัฒนาความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความพ่ายแพ้ เด็กที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รับมือกับงานใหม่ๆ ด้วยความกระตือรือร้น และแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจและความพยายามที่มากขึ้น

• พวกเขาเข้าใจว่าความฉลาดและความสามารถสามารถพัฒนาได้ ซึ่งนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น ทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น และความนับถือตนเองที่สูงขึ้น

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

การสร้างความคิดแบบเติบโต

• ปรับคามคิดเกี่ยวกับความฉลาดและความสามารถ เด็กอาจมีความเข้าใจผิดว่าบุคคลบางคนมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติหรือ “ฉลาด” ในขณะที่บางคนไม่มี

• ความฉลาดและความสามารถไม่ใช่ลักษณะเฉพาะที่กำหนดมาแต่กำเนิด การสอนเด็ก ๆ ว่าความฉลาดสามารถพัฒนาได้ผ่านความพยายามและการเรียนรู้ที่ เราสนับสนุนให้พวกเขาใช้กรอบความคิดแบบเติบโตและเชื่อในศักยภาพของตนเองเพื่อการเติบโตและความสำเร็จ

• ส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวก กระตุ้นให้พวกเขากล้าเสี่ยง สำรวจความสนใจใหม่ๆ และยอมรับความท้าทายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเหลว ให้คำชมและการยอมรับในความพยายาม ความก้าวหน้า และกลยุทธ์ของพวกเขา แทนที่จะเน้นที่ผลลัพธ์หรือคะแนนเพียงอย่างเดียว ช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าความผิดพลาดและความพ่ายแพ้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และโอกาสในการฝึกความคิดแบบเติบโต

• สอนพลังของ “การกำลังทำให้สำเร็จ” แนะนำแนวคิดนี้ ให้กับเด็ก โดยเน้นว่าพวกเขาอาจยังไม่บรรลุบางสิ่งต่างๆได้โดยทันที แต่ด้วยความพยายามและความอุตสาหะ พวกเขาสามารถปรับปรุงและประสบความสำเร็จได้ กระตุ้นให้พวกเขาใช้วลีเช่น “ฉันยังไม่เชี่ยวชาญ” หรือ “ฉันยังไม่เข้าใจ” เปลี่ยนความคิดของพวกเขาจากมุมมองที่ตายตัวไปเป็นมุมมองที่มุ่งเน้นการคิดแบบเติบโต

• การกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและบรรลุผลได้ แนะนำเด็กในการกำหนดเป้าหมายที่เป็นจริงและบรรลุผลได้ซึ่งสอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของพวกเขา แบ่งเป้าหมายที่ใหญ่ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่จัดการได้ เพื่อช่วยให้เห็นความคืบหน้าระหว่างทาง กระตุ้นให้พวกเขากำหนดเป้าหมายเชิงกระบวนการ โดยเน้นที่ความพยายาม กลยุทธ์ และการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

การสร้างความคิดแบบเติบโต – ต่อ

• ปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ ส่งเสริมความรักในการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น การสำรวจ และความกระหายในความรู้ ช่วยให้เด็กเห็นว่าการเรียนรู้เป็นการเดินทางตลอดชีวิตแทนที่จะเป็นหนทางไปสู่จุดจบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานอดิเรกที่สอดคล้องกับความสนใจและความสนใจของพวกเขา ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความรู้สึกของแรงจูงใจที่แท้จริงและความปรารถนาที่จะเรียนรู้และมีความคิดแบบเติบโต

• ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่สร้างสรรค์ เสนอความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความพยายาม การปรับปรุง และกลยุทธ์เฉพาะ เน้นย้ำถึงกระบวนการและความคืบหน้าที่พวกเขาทำมากกว่ามุ่งไปที่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว ช่วยให้พวกเขาระบุพื้นที่สำหรับการเติบโตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพหรือแนวทางที่พวกเขาสามารถลองทำได้

• การสอนการแก้ปัญหาและความยืดหยุ่น ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาโดยเปิดโอกาสให้เด็กคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สอนให้พวกเขายอมรับความท้าทายและความพ่ายแพ้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ ชี้แนะพวกเขาในการพัฒนาความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้

• จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยแสดงความคิดแบบเติบโต ในการกระทำและทัศนคติของคุณพ่อแม่เอง แบ่งปันเรื่องราวความท้าทาย ความพ่ายแพ้ และวิธีที่คุณเอาชนะมันด้วยความอุตสาหะและวิธีคิดแบบเติบโต แสดงความเต็มใจที่จะเรียนรู้ ปรับตัว และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เด็ก ๆ เรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติของพ่อแม่ ดังนั้น การสร้างแบบจำลองความคิดเพื่อการเติบโตจึงส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาความคิดของพวกเขาเอง

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

สรุป

ในฐานะผู้ปกครอง เรามีโอกาสอันน่าทึ่งในการกำหนดกรอบความคิดของเด็กๆ และช่วยให้พวกเขาพัฒนาทัศนคติที่มุ่งเน้นความคิดแบบเติบโตในชีวิต ด้วยการทำความเข้าใจแนวคิด การส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโตผ่านเทคนิคต่างๆ เราสามารถเตรียมพร้อมทักษะนี้ ให้แก่บุตรหลานของเราให้ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการ อารมณ์ และส่วนตัว

การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตคือการเดินทางที่ต้องใช้ความอดทน ความสม่ำเสมอ หากนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ คุณพ่อคุณแม่จะสามารถปลูกฝังความคิดแบบเติบโต ให้กับลูก ๆ ของพวกเขาได้ ช่วยให้พวกเขาพร้อมรับมือกับความท้าทาย ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ และพัฒนาความเชื่อในความสามารถของตนเองในการเรียนรู้และมีความคิดแบบเติบโต โดยเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขา