เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของลูก

สไตล์การเรียนรู้ของลูก

การเรียนรู้ของลูกๆของเรานั้นมีลักษณะและสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป การสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกของเราควรปรับให้เป็นไปตามความต้องการและสไตล์การเรียนรู้ของเขา จะทำให้ลูกของเราเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในบทความนี้เราจะแนะนำคุณพ่อและคุณแม่ว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของลูกและสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกให้เป็นไปตามความต้องการ

การสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกของเรา ควรจะเน้นที่จะส่งเสริมความเชี่ยวชาญที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตและเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง เมื่ออ่านบทความนี้จนจบคุณจะค้นพบว่าลูกของคุณเป็นสไตล์การเรียนรู้แบบใด และจะทำอย่างไรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สารบัญ

สไตล์การเรียนรู้แบบสัมผัส << คลิ๊ก

สไตล์การเรียนรู้แบบส่อง << คลิ๊ก

สไตล์การเรียนรู้แบบฟัง << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

1. สไตล์การเรียนรู้แบบสัมผัส

(Kinesthetic Learning Style)

เป็นสไตล์การเรียนรู้ที่ต้องการการเคลื่อนไหวและการมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียนรู้และจดจำข้อมูลได้ดีกว่าการนั่งฟังหรืออ่านข้อมูลอย่างเดียว โดยลูกที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบกิจกรรมจะชอบการเรียนรู้ด้วยการทำโครงการ การเคลื่อนไหวหรือเล่นเกม

โดยสิ่งที่สำคัญในการสอนลูกที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ลูกได้ทดลองและสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เล่นเกมที่ใช้การเคลื่อนไหว: ให้ลูกเล่นเกมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหว เช่น เกมแข่งรถ การกระโดดเชือก หรือเกมตีกอล์ฟ เป็นต้น
 • การออกกำลังกาย: ให้ลูกออกกำลังกายเพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยการเล่นกีฬาหรือการทำโยคะ เป็นต้น
 • การทดลอง: ให้ลูกทดลองสิ่งต่างๆ เพื่อเรียนรู้ เช่น การทดลองผสมสี การทดลองทำอาหาร หรือการทดลองเลือกใช้วัสดุต่างๆ เป็นต้น

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

 • การเล่นดนตรีหรือการร้องเพลง: ให้ลูกเรียนรู้ดนตรีหรือการร้องเพลง โดยให้ลูกทำความรู้จักกับเครื่องดนตรี หรือเรียนรู้เพลงโดยใช้ตัวอักษร แล้วฝึกฝนการเล่นหรือร้องเพลง
 • การเขียนโดยใช้มือ: ให้ลูกเขียนโดยใช้มือ เช่น การเขียนหนังสือ การวาดรูป เป็นต้น โดยการเขียนโดยใช้มือจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้แบบกิจกรรมได้ดีเพราะช่วยส่งเสริมการจดจำและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ของลูก เมื่อลูกเข้าใจเนื้อหาและสามารถฝึกฝนได้ด้วยวิธีที่ตนเองชอบและถนัด มักจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างสิ่งของ: ให้ลูกสร้างสิ่งของต่างๆ เช่น การเย็บผ้า การเย็บตุ๊กตา หรือการสร้างของประดิษฐ์ เป็นต้น
 • การเรียนรู้ผ่านการเตรียมอาหาร: ให้ลูกเรียนรู้การเตรียมอาหาร ด้วยกิจกรรมที่ใช้กำลังสัมผัส เช่น การทำคุ้กกี้ การทำพิซซ่า หรือการทำขนมปัง เป็นต้น
 • การทำงานฝีมือ: ให้ลูกเรียนรู้การทำงานฝีมือต่างๆ เช่น การสังเคราะห์เครื่องปั้นดินเผา การเลียนแบบเครื่องมือของคนโบราณ เป็นต้น

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

2. สไตล์การเรียนรู้แบบส่อง

(Visual Learning Style)

สไตล์การเรียนรู้แบบส่อง เป็นการเรียนรู้ที่ใช้การมองเห็นเป็นหลัก ทำให้ลูกของคุณสามารถจดจำได้ดีกับภาพ หรือแผนผัง ดังนั้นวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบส่อง คือ

 • การวาดรูปภาพ: ให้เด็กวาดภาพเพื่ออธิบายเนื้อหาที่เรียน โดยใช้สีสันและรายละเอียดต่างๆ เพื่อเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น
 • การใช้แผนที่ความคิด (Mind Map): ให้เด็กวาดแผนที่ความคิดของเขาเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดหลักของเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น
 • การใช้สื่อการสอน: ให้เด็กชมภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน เพื่อช่วยให้เข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น
 • การอ่านและเขียน: ให้เด็กอ่านหนังสือและเขียนบทความเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
 • การเล่นเกมทางการศึกษา: ให้เด็กเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน
 • ศึกษาผ่านแผนที่: ให้เด็กศึกษาแผนที่เพื่อช่วยในการเข้าใจเนื้อหา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ สามารถใช้แผนที่ในการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ หรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

3. สไตล์การเรียนรู้แบบฟัง

(Auditory Learning Style)

สไตล์การเรียนรู้แบบฟัง คือการเรียนรู้ที่ใช้การฟังเป็นหลัก ทำให้ลูกของคุณสามารถจดจำได้ดีกับเสียง ดังนั้นวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกที่มีสไตล์การเรียนรู้แบบฟัง คือ

 • การอ่านหนังสือออกเสียง: ผู้ปกครองสามารถอ่านหนังสือให้เด็กฟังเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและความจำ นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับปรุงทักษะการอ่านของเด็กด้วย
 • การฟังเสียงบทสนทนา: ให้เด็กฟังบทสนทนาหรือบทความต่าง ๆ เช่น บทความข่าว นิยาย หรือรายการพอดแคสต์โดยให้เด็กตอบคำถามหลังฟังเสียงเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการตอบคำถาม
 • การเข้าร่วมกิจกรรมเพลง: ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมเพลง เช่น ร้องเพลง ฟังเพลง หรือเรียนรู้เครื่องดนตรี เพราะกิจกรรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังและความสนใจในเพลง
 • การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่าง ๆ: ให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอบน YouTube หรือแอปพลิเคชันการเรียนภาษา ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของเด็ก

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

สรุป

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้แบบที่เหมาะสมสำหรับลูกของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าลูกของคุณจะมีสไตล์การเรียนรู้แบบใด สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่การสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกมีแรงบันดาลใจและความอดทนในการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับลูกของคุณ

อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าสไตล์การเรียนรู้ของลูกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและสภาพความต้องการ ดังนั้นคุณควรเป็นผู้ที่สังเกตและติดตามการเรียนรู้ของลูกตลอดเวลา เพื่อเป็นประโยชน์แก่การสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกในระยะต่อไป

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ