สอนลูกตั้งเป้าหมาย

ตั้งเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายเป็นทักษะสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กในหลายด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จด้านการเรียน การพัฒนางานอดิเรก หรือการสร้างนิสัยที่ดี การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เด็กๆ มีแรงจูงใจและมุ่งความสนใจไปที่แรงบันดาลใจของพวกเขา

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

สารบัญ

ความสำคัญ << คลิ๊ก

ประเภทของเป้าหมายและวิธีตั้งเป้าหมาย << คลิ๊ก

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

ความสำคัญของการสอนการตั้งเป้าหมายให้กับเด็ก

การสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายให้กับเด็กๆ เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญที่สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา โดยการเรียนรู้วิธีตั้งเป้าหมายและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เด็ก ๆ สามารถพัฒนาความรู้สึกของจุดมุ่งหมาย ทิศทาง และระเบียบวินัยในตนเอง

การสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายให้กับเด็กๆ คือช่วยให้พวกเขารู้จักตนเองและไตร่ตรองมากขึ้น ด้วยการตั้งเป้าหมายและประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ เด็กๆ จะสามารถเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ต้องปรับปรุงของตนเองได้ดีขึ้น พัฒนาความมั่นใจ ทักษะ และกรอบความคิดที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต
การรู้จักตนเองนี้จะสามารถช่วยให้เด็กตัดสินใจได้ดีขึ้นและดำเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของพวกเขา การตั้งเป้าหมายยังสอนเด็ก ๆ ถึงวิธีการวางแผน จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งเป้าหมายที่ใหญ่ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ

เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน ตลอดจนจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างฉลาด ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกยืดหยุ่นและความมานะบากบั่น เมื่อเด็กเผชิญกับความพ่ายแพ้หรือพบกับอุปสรรคเพื่อไล่ตามเป้าหมาย พวกเขาเรียนรู้วิธีปรับตัว แก้ปัญหา และอดทนเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก ความยืดหยุ่นนี้สามารถเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเมื่อเด็ก ๆ เติบโตและเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคที่ซับซ้อนมากขึ้นตลอดชีวิต

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเป้าหมายและวิธีตั้ง

ก่อนกำหนดเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจประเภทของเป้าหมายและวิธีตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายสามารถจัดประเภทเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว เป้าหมายระยะสั้นมักจะสำเร็จภายในสองสามวันหรือหลายสัปดาห์ ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีจึงจะสำเร็จ

เมื่อตั้งเป้าหมายกับเด็กๆ เป้าหมายนั้นควรมีความเฉพาะเจาะจง (S-specific) วัดผลได้ (M-measure) บรรลุผลได้ (A-achieve) เกี่ยวข้อง (R-related) และมีขอบเขตเวลา (T-time) (SMART) การตั้งเป้าหมายแบบ SMART สามารถช่วยเด็กๆ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่ทำได้ ติดตามความคืบหน้า และมีแรงจูงใจอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น

 • ฉันต้องการเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ของฉันให้สูงขึ้นจาก 70% เป็น 80% ภายในเทอมนี้ โดยเรียนเป็นเวลา 30 นาทีในแต่ละวัน
 • ฉันจะวิ่งให้ได้ 1 กิโลเมตรโดยไม่หยุดภายใน 2 เดือน โดยฝึกวิ่ง 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ฉันจะหาเพื่อนใหม่ 2 คนภายในสิ้นเดือนโดยเริ่มคุยกับเพื่อนร่วมชั้นในช่วงพักเที่ยงและช่วงพัก
 • ฉันจะเรียนรู้การเล่นกีตาร์ใหม่ 3 เพลงภายในสิ้นฤดูร้อนโดยฝึกซ้อมเป็นเวลา 20 นาทีทุกวัน”
 • ฉันจะจัดการกับความโกรธได้ดีขึ้นโดยหายใจเข้าลึกๆ 5 ครั้งและนับถึง 10 ก่อนที่จะตอบสนองเมื่อฉันอารมณ์เสีย

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ผู้ปกครองสามารถใช้เพื่อช่วยให้บุตรหลานบรรลุเป้าหมาย

 • แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้: กระตุ้นให้เด็กแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่เล็กลงและจัดการได้มากขึ้น สิ่งนี้สามารถช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความรู้สึกหนักใจและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายได้
 • อาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจทำให้ท้อใจได้ในบางครั้ง สิ่งสำคัญคือต้องสอนเด็ก ๆ ว่าความพ่ายแพ้และความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตามธรรมชาติ ได้สัมผัสกับชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง และสร้างแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
 • สร้างแผน: ทำงานร่วมกับบุตรหลานของคุณเพื่อสร้างแผนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการดำเนินการบางอย่าง กำหนดเวลา และเหตุการณ์สำคัญ
 • ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ: กระตุ้นให้ลูกของคุณกล้าเสี่ยง ลองทำสิ่งใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจตลอดกระบวนการ
 • ใช้การเสริมแรงเชิงบวก: เฉลิมฉลองความสำเร็จและให้การเสริมแรงเชิงบวกเพื่อให้ลูกของคุณมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วม เฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขา ไม่ว่าความสำเร็จจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม การฉลองความสำเร็จสามารถช่วยให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในความก้าวหน้าและกระตุ้นให้พวกเขาทำงานต่อเพื่อบรรลุเป้าหมาย

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

 • ติดตามความคืบหน้า: ติดตามความคืบหน้าของบุตรหลานและปรับแผนตามต้องการ สิ่งนี้สามารถช่วยติดตามพวกเขาและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • เมื่อเด็กเผชิญกับความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลว สิ่งสำคัญคือต้องใช้ประสบการณ์เหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต กระตุ้นให้เด็กไตร่ตรองถึงสิ่งที่ผิดพลาด สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้แตกต่างออกไปในครั้งต่อไป และพวกเขาจะนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้กับเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไร
 • จะต้องเป็นแบบอย่างพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุตรหลานของตน ซึ่งรวมถึงการตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายของตนเอง เช่นเดียวกับการเปิดเผยและซื่อสัตย์เกี่ยวกับความท้าทายและความพ่ายแพ้ของตนเอง เด็กๆ จะเรียนรู้จากตัวอย่าง และการได้เห็นพ่อแม่ตั้งเป้าหมายและทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและพัฒนาทักษะของตนเองในด้านนี้

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

สรุป

การสอนเด็กเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้พวกเขาพัฒนาไปสู่บุคคลที่มีแรงจูงใจ ปรับตัวได้ดี และประสบความสำเร็จ ด้วยการทำความเข้าใจประเภทของเป้าหมายและวิธีตั้งเป้าหมาย จัดเตรียมกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมความเพียรพยายามและความยืดหยุ่น เฉลิมฉลองความสำเร็จและการเรียนรู้จากความล้มเหลว และการสร้างแบบอย่างพฤติกรรมการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ พ่อแม่สามารถช่วยลูกพัฒนาทักษะชีวิตที่มีค่าและบรรลุเป้าหมายได้ อย่างเต็มศักยภาพ