สร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ลูกอย่างไร

พื้นฐานคณิตศาสตร์

การสร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แข็งแกร่ง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จด้านการศึกษาของบุตรหลานของคุณและโอกาสในอนาคต ในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของบุตรหลาน เราควรมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทักษะคณิตศาสตร์และให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้ คุณจึงจะสามารถช่วยลูกของคุณพัฒนาความมั่นใจและความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและเคล็ดลับการลงมือทำเพื่อช่วยบุตรหลานของคุณในการสร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แข็งแกร่ง ตั้งแต่การสร้างความรู้สึกเชิงตัวเลขไปจนถึงการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ข้อมูลเชิงลึก กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับการเรียนคณิตศาสตร์ของบุตรหลานและปูทางสำหรับการเติบโตทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

สารบัญ

ความรู้สึกและความคล่องแคล่ว << คลิ๊ก

การแก้โจทย์ปัญหา << คลิ๊ก

แก้โจทย์ปัญหา (ต่อ) << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

เริ่มต้นพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยความรู้สึกและความคล่องแคล่ว

การสร้างความรู้สึกด้านตัวเลขและความคล่องแคล่วด้านตัวเลขเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพัฒนาการพื้นฐานคณิตศาสตร์ของลูกคุณ ความรู้สึกเชิงตัวเลขหมายถึงความเข้าใจในตัวเลข ความสัมพันธ์ และขนาดของตัวเลข ความคล่องแคล่วทางตัวเลขเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคำนวณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 • การนับและการรับรู้ปริมาณ – กระตุ้นให้ลูกของคุณนับสิ่งของในชีวิตประจำวันและจดจำปริมาณ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านเกมการนับ นับวัตถุในสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งการนับในระหว่างกิจกรรมประจำวัน เช่น การจัดโต๊ะอาหาร
 • การรวมกันและแยกกันของตัวเลข (Number Bond) – สอนลูกของคุณเกี่ยวกับ Number Bond ซึ่งจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข ฝึกแยกตัวเลขออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อช่วยให้ลูกเข้าใจว่าตัวเลขประกอบกันอย่างไรและสัมพันธ์กันอย่างไร

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

 • การประมาณและการประมาณ – ให้ลูกของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องใช้การประมาณ เช่น การเดาจำนวนสิ่งของในขวดโหลหรือการประมาณระยะทาง สิ่งนี้ช่วยพัฒนาความรู้สึกของจำนวนและช่วยให้ลูกของคุณทำการตัดสินทางคณิตศาสตร์อย่างสมเหตุสมผล
 • กลยุทธ์จินตคณิต – สอนกลยุทธ์จินตคณิตให้ลูกของคุณ จะช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วด้านตัวเลขและช่วยให้สามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลูกจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นได้แน่นอนหากได้ใช้จินตคณิตฝึกฝนลูกของคุณตั้งแต่ยังเล็ก
 • การเชื่อมต่อทางคณิตศาสตร์ในโลกแห่งความจริง – ช่วยให้บุตรหลานของคุณเห็นความเกี่ยวข้องของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันโดยการเชื่อมต่อในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การทำอาหาร การซื้อของ หรือการวัดวัตถุ ซึ่งพวกเขาสามารถใช้ความรู้สึกเชิงตัวเลขและทักษะความคล่องแคล่วในการคิดเลขได้

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

พื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยการแก้โจทย์ปัญหา

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสามารถของบุตรหลานของคุณในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยความมั่นใจ ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แข็งแกร่ง

 • เข้าใจปัญหา – สอนลูกของคุณให้อ่านและทำความเข้าใจปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างรอบคอบ กระตุ้นให้พวกเขาระบุข้อมูลสำคัญ กำหนดสิ่งที่ต้องแก้ไข และวางแผนเพื่อจัดการกับปัญหา
 • แบ่งย่อยข้อมูล – ช่วยลูกของคุณแยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่จัดการได้มากขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่ทีละขั้นตอนและพัฒนาแนวทางที่เป็นระบบในการแก้ปัญหาสำหรับโจทย์ปัญหาพื้นฐานคณิตศาสตร์
 • การลองผิดลองถูก – กระตุ้นให้บุตรหลานสำรวจกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขต่างๆ แม้ว่าพวกเขาจะทำผิดพลาดระหว่างทางก็ตาม เน้นความสำคัญของการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและใช้มันเป็นโอกาสในการพัฒนา พื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีย่อมผ่านความผิดพลาดและล้มเหลวมาก่อน

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

พื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยการแก้โจทย์ปัญหา (ต่อ)

 • การแสดงภาพ – แนะนำการแสดงภาพ เช่น แผนภาพ แผนภูมิ หรือแบบจำลอง เพื่อช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้น แผนภาพ แผนภูมิ และ แบบจำลองเหล่านี้ สามารถช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลและค้นหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • การแก้ปัญหาร่วมกัน – ให้ลูกของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว สิ่งนี้ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
 • การประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง – กระตุ้นให้บุตรหลานของคุณใช้ทักษะการแก้ปัญหากับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน การวัด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลในสถานการณ์ประจำวัน
 • ฝึกฝนและอดทน – ให้โอกาสที่เพียงพอสำหรับบุตรหลานของคุณในการฝึกการสร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ผ่านการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ปริศนา และเกม ส่งเสริมการคงอยู่และความคิดแบบเติบโต โดยเน้นว่าการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงด้วยการฝึกฝนและความพยายาม

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

สรุป

การช่วยลูกของคุณพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้แข็งแกร่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อความสำเร็จทางวิชาการและอนาคตของพวกเขา โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความรู้สึกเชิงตัวเลขและความคล่องแคล่วในการคิดเลข รวมถึงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา

คุณจะสามารถช่วยลูกของคุณให้มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีได้ ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้ฝึกฝนและสำรวจ และสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขา เด็กทุกคนมีความเร็วและสไตล์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นจงอดทนและเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของพวกเขาไปพร้อมกัน