วันหยุดสงกรานต์ 2566

วันหยุดสงกรานต์ 2566

13-16 เม.ย. 2566

สงกรานต์ปี 2566 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย

จงดลบันดาลให้ ผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคน

สมหวังดั่งใจปรารถนา

มีสุขภาพแข็งแรง

จิตใจแจ่มใส

คลายทุกข์คลายโศกตลอดไป