พ่อแม่เซ็ง ลูกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จด้านการเรียนของเด็กและโอกาสในอนาคต ในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บุตรหลานของคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบุตรหลานของคุณในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

การเสริมสร้างความคิดเชิงวิพากษ์ ส่งเสริมกรอบความคิดทางคณิตศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง จะช่วยให้บุตรหลานของคุณรับมือกับความท้าทายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ ดำดิ่งสู่โลกแห่งทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และค้นพบวิธีที่คุณสามารถเป็นหุ้นส่วนที่มีคุณค่าในการเดินทางทางคณิตศาสตร์ของบุตรหลานของคุณ

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

สารบัญ

ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ << คลิ๊ก

การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ << คลิ๊ก

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งในเด็ก การส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้ปกครองสามารถให้อำนาจแก่บุตรหลานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์

 • ตั้งคำถามปลายเปิด – แทนที่จะให้คำตอบโดยตรง ให้ถามคำถามปลายเปิดที่ต้องการให้บุตรหลานของคุณคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระตุ้นให้พวกเขาอธิบายกระบวนการคิดและให้เหตุผลเบื้องหลังคำตอบ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาพัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาและเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ของพวกเขา
 • จัดหาปริศนาและเกมที่ท้าทาย – ให้บุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมกับปริศนาคณิตศาสตร์ ปริศนา และเกม logic ที่ท้าทาย กิจกรรมเหล่านี้กระตุ้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยกำหนดให้พวกเขาวิเคราะห์ ประเมิน และใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ในบริบทต่างๆ การไขปริศนายังช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและความอุตสาหะ

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

 • การแก้ปัญหาในโลกแห่งความจริง – กระตุ้นให้ลูกของคุณใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง ตัวอย่างเช่น เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ งานการวัดผล หรือสถานการณ์การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประจำวัน สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความเกี่ยวข้องของคณิตศาสตร์ในสถานการณ์จริงและปลูกฝังทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในบริบทโลกแห่งความเป็นจริง
 • ส่งเสริมวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย – กระตุ้นให้บุตรหลานของคุณสำรวจแนวทางและวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย เน้นว่าอาจมีวิธีที่ถูกต้องแตกต่างกันในการแก้ปัญหา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการคิด อภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ และกระตุ้นให้พวกเขาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทาง
 • สะท้อนและอภิปราย – หลังจากเสร็จสิ้นการมอบหมายวิชาคณิตศาสตร์หรืองานแก้ปัญหาแล้ว ให้มีส่วนร่วมในการสนทนาไตร่ตรองกับลูกของคุณ กระตุ้นให้พวกเขาอธิบายกระบวนการคิด ความท้าทายที่เผชิญ และบทเรียนที่ได้รับ ภาพสะท้อนนี้ส่งเสริมอภิปัญญาและเพิ่มความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลยุทธ์การแก้ปัญหา

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์

การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่งในเด็ก มันเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก ความอุตสาหะ และกรอบความคิดแบบเติบโตต่อวิชาคณิตศาสตร์ ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางอย่างในการปลูกฝังความคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับลูกของคุณ

 • ยอมรับข้อผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ – กระตุ้นให้ลูกของคุณมองว่าข้อผิดพลาดเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ เน้นว่าข้อผิดพลาดให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและโอกาสในการเติบโต ด้วยการเปลี่ยนมุมมอง พวกเขาพัฒนาความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะเสี่ยงมากขึ้นและสำรวจกลยุทธ์การแก้ปัญหาต่างๆ
 • เน้นความสำคัญของความพยายาม – สอนลูกของคุณว่าความพยายามและการทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร์ เน้นว่าทักษะทางคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและความอุตสาหะ เฉลิมฉลองความพยายามและความสำเร็จ ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าการปรับปรุงมาพร้อมกับความทุ่มเทและทัศนคติเชิงบวก

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ
 • ให้การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ที่มีความหมาย – ช่วยให้บุตรหลานของคุณเห็นความเกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชี้ให้เห็นตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีการใช้คณิตศาสตร์ เช่น การวัดส่วนผสมในการทำอาหารหรือการคำนวณส่วนลดระหว่างการซื้อของ การเชื่อมโยงเหล่านี้จะช่วยจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและแรงจูงใจในการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสนทนา – ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนซึ่งบุตรหลานของคุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์และงานแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์การแก้ปัญหาต่างๆ สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ แต่ยังส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย
 • กำหนดเป้าหมายที่สมจริงและฉลองความก้าวหน้า – ทำงานร่วมกับบุตรหลานของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายทางคณิตศาสตร์ที่เหมือนจริงซึ่งสอดคล้องกับความสามารถของพวกเขา แบ่งปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่จัดการได้ ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ เฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด เพื่อตอกย้ำความสำเร็จและสร้างความมั่นใจในความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในเด็กคือการให้พวกเขามีส่วนร่วมในประสบการณ์การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ด้วยการเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง เด็กๆ สามารถเห็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ได้จริงและพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคณิตศาสตร์ ต่อไปนี้คือกลวิธีบางอย่างเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาในชีวิตจริง

 • รวมกิจกรรมคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน – รวมคณิตศาสตร์เข้ากับกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ให้ลูกของคุณมีส่วนร่วมในงานที่ต้องใช้การวัด การประมาณค่า และการคำนวณ เช่น ให้พวกเขาช่วยทำอาหาร ซึ่งพวกเขาสามารถฝึกการตวงส่วนผสมหรือปรับสัดส่วนสูตรอาหารได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทำงบประมาณ ซึ่งพวกเขาสามารถวางแผนและจัดสรรเงินสำหรับค่าใช้จ่าย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและความสามารถในการแก้ปัญหา
 • สำรวจคณิตศาสตร์ในชุมชน – ใช้ประโยชน์จากโอกาสในชุมชนเพื่อสำรวจคณิตศาสตร์ เยี่ยมชมร้านค้าและตลาดในพื้นที่ ซึ่งบุตรหลานของคุณสามารถฝึกเปรียบเทียบราคา คำนวณส่วนลด หรือกำหนดงบประมาณสำหรับการซื้อ สำรวจธรรมชาติด้วยการสังเกตและบันทึกรูปแบบ รูปร่าง และการวัด ด้วยการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง ลูกของคุณจะพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ขยายออกไปนอกห้องเรียน

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ สายไหม / เรียนพิเศษ รังสิต

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

 • ใช้เทคโนโลยี – ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บุตรหลานของคุณมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีแอพเพื่อการศึกษา เกมออนไลน์ และเว็บไซต์แบบอินเทอร์แอกทีฟมากมายที่นำเสนอความท้าทายและปริศนาทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือเหล่านี้มอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบไดนามิกและมีส่วนร่วม ช่วยให้บุตรหลานของคุณใช้ทักษะการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
 • ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์และการไตร่ตรอง – กระตุ้นลูกของคุณให้คิดอย่างมีวิจารณญาณและสะท้อนถึงกลยุทธ์การแก้ปัญหาของพวกเขา ถามคำถามปลายเปิดที่ต้องการให้พวกเขาวิเคราะห์และปรับเหตุผล กระตุ้นให้พวกเขาสำรวจแนวทางต่างๆ และประเมินประสิทธิผลของวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ สิ่งนี้ปลูกฝังความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และช่วยให้พวกเขาพัฒนาความคิดในการแก้ปัญหาที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้
 • ทำงานร่วมกันในโครงการในชีวิตจริง – ให้ลูกของคุณมีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือที่ต้องใช้ทักษะการแก้ปัญหา อาจเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างโครงสร้าง สร้างงบประมาณสำหรับกิจกรรมในครอบครัว หรือวางแผนจัดสวน เมื่อทำงานร่วมกันในโครงการเหล่านี้ บุตรหลานของคุณเรียนรู้ที่จะใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์อย่างมีความหมายและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการสื่อสาร

สรุป

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้แข็งแกร่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จทางวิชาการของเด็กและในโลกแห่งความเป็นจริง การส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ ส่งเสริมกรอบความคิดทางคณิตศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง พ่อแม่สามารถช่วยลูกให้เก่งคณิตศาสตร์ได้ ทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังปลูกฝังทักษะชีวิตอันมีค่า เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความยืดหยุ่น

ด้วยการให้โอกาสในการนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง พ่อแม่สามารถเสริมพลังให้ลูก ๆ ของพวกเขากลายเป็นนักแก้ปัญหาที่มีความมั่นใจ ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการมุ่งเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เด็กๆ สามารถพัฒนารากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จตลอดชีวิตในวิชาคณิตศาสตร์และอื่นๆ