6 สัญญาณ-ลูกมีปัญหาที่โรงเรียน

ลูกมีปัญหาที่โรงเรียน

เราจะทราบได้อย่างไรว่า

 • ที่โรงเรียนลูกเรียนทันเพื่อนไหม ?
 • ลูกมีปัญหาที่โรงเรียนอะไรไหม ?
 • มีความสุขและสนุกกับการเรียนไหม ?

ในบทความนี้จะทำให้เข้าใจสาเหตุที่อาจจะทำให้ลูกมีปัญหาที่โรงเรียน และ 6 สัญญาณที่ต้องระวัง เพื่อให้รู้และทราบถึงสาเหตุของปัญหา

สารบัญ (6 สัญญาณ-ลูกมีปัญหาที่โรงเรียน)

   • มีปัญหาด้านการนอน
   • รับประทานอาหารน้อยลง
   • มีทัศนคติต่อการเรียนที่เปลี่ยนไป
   • มีพฤติกรรมที่ไม่ดีที่โรงเรียน
   • ผลการเรียนแย่ลง
   • Feedback จากคุณครู

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

เมื่อลูกมีปัญหาที่โรงเรียน จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก ในบางครั้งความเครียดจะตามพวกเขากลับมาที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความวิตกกังวลเวลาทำการบ้าน หรือมีอารมณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้บรรยากาศในครอบครัวตึงเครียดไปด้วย ทำไมนักเรียนบางคนถึงประสบปัญหาที่โรงเรียน? เรามาเข้าใจสาเหตุของปัญหากันค่ะ

 • สาเหตุที่ 1 ขาดความสนใจ

มีสาเหตุหลายสาเหตุที่ทำให้นักเรียนมีปัญหากับการเรียนที่โรงเรียน เมื่อลูกของเราโตขึ้นและเข้าสู่วัยประถม ในบางครั้งพวกเขาอาจเริ่มหมดความสนใจในสิ่งที่ถูกขอให้เรียน เด็กชอบที่จะเรียนรู้เมื่อพวกเขาพบหัวข้อที่น่าสนใจ

การนั่งอ่าน นั่งเขียน นั่งท่อง ในบางครั้ง ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น บางบทเรียนอาจดูน่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ทำให้เด็กๆเบื่อหน่าย และขาดความสนใจในที่สุด

 • สาเหตุที่ 2 ขาดความเข้าใจในบทเรียน

เด็กๆอาจมีปัญหากับการเรียนที่โรงเรียนเนื่องจากขาดความเข้าใจบทเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน หากลูกของเราไม่เข้าใจบทเรียนปัจจุบันที่เรียนอยู่ ในขณะที่คลาสเรียนยังดำเนินต่อไปในบทอื่นๆที่ยากขึ้น

เด็กๆจะรู้สึกถูกทิ้งไว้กลางทาง และถ้าคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นปัญหาและแก้ไขช้าเกินไป ปัญหานี้อาจจะทำให้นักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อนและมีพัฒนาการล่าช้ากว่าเกณฑ์ในที่สุด

 • สาเหตุที่ 3 มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้

เด็กๆบางคนเผชิญกับความผิดปกติทางการเรียนรู้ (Learning disorder) โดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่ทราบ ทำให้การเรียนในโรงเรียนแบบเดิมที่เน้นการอ่าน และการเขียนเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้

โดยอาจจะแสดงอาการออกมาในรูปแบบภาวะบกพร่องในการอ่าน ความบกพร่องในการสะกดคำหรือเรียบเรียงคำ ความบกพร่องในการคำนวณ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัย หรือ มีปัญหาด้านการจดจ่อกับบทเรียน

ซึ่งหากผู้ปกครองสงสัยว่าลูกอาจมีปัญหาเหล่านี้ ควรได้รับการวินิจฉัยจากผู้รู้เฉพาะทาง เพื่อให้สามารถจัดการวางแผนการเรียนรู้ของลูกได้ถูกต้องมากขึ้น

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

6 สัญญาณ – ลูกมีปัญหาที่โรงเรียน

หากคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกของเรามีปัญหากับการเรียนที่โรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ควรพูดคุยกับลูกอยู่เป็นประจำ ควรสอบถามว่าในวันนี้ที่โรงเรียนลูกรู้สึกเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ในบางครั้งลูกๆจะเป็นฝ่ายเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเองว่า ตามเพื่อนไม่ทัน หรือรู้สึกไม่เข้าใจในบทเรียน การซักถามกับคุณครูผู้สอนเป็นระยะก็จะช่วยติดตามพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดีเช่นกัน แต่หากลูกไม่ยอมเล่าให้ฟัง คุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสังเกตได้ดังนี้ค่ะ

 • สัญญาณที่ 1: มีปัญหาด้านการนอน

ในบางครั้งเมื่อลูกๆกังวลเรื่องที่โรงเรียน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการนอนหลับได้ เด็กๆอาจไม่เข้าใจเนื้อหาหรือมีสิ่งรบกวนที่ส่งผลต่อการเรียนที่โรงเรียน ซึ่งความกังวลนี้ อาจนำไปสู่การอดนอน ซึ่งยิ่งส่งผลกับการเรียนที่โรงเรียนให้แย่ลงไปอีก

 • สัญญาณที่ 2 รับประทานอาหารน้อยลง

ในบางครั้งลูกอาจจะมีปัญหาด้านการรับประทานอาจจะรับประทานอาหารได้น้อยลง ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาด้านการนอน เด็กที่วิตกกังวลหลายคน รายงานว่ามีปัญหาปวดท้อง มีความกังวลจึงทำให้จำเนื้อหาที่เรียนไม่ได้เนื่องจากเกิดความเครียด และอยากอาหารน้อยลง

 • สัญญาณที่ 3: มีทัศนคติต่อการเรียนที่เปลี่ยนไป

หากลูกของเราเคยชอบไปโรงเรียน แต่ตอนนี้ไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาว่าสาเหตุว่าเกิดจากอะไร อาจเป็นสาเหตุสืบเนื่องมาจากสังคมที่โรงเรียน หรือพวกเขาอาจจะรู้สึกไม่มีแรงจูงใจ สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขก่อนที่ปัญหานั้นจะลุกลามใหญ่โตขึ้น

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

 • สัญญาณที่ 4: มีพฤติกรรมที่ไม่ดีที่โรงเรียน

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้รับรายงานเชิงลบจากคุณครูมากขึ้นเรื่อย ๆ การไม่เคารพครู การพูดคุยระหว่างคาบเรียน และการแสดงอารมณ์ที่ไม่ดี ล้วนเป็นสัญญาณของความไม่พอใจ นี่อาจเป็นสัญญาณสำคัญที่บอกว่าลูกของเรากำลังมีปัญหา คุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น

 • สัญญาณที่ 5: ผลการเรียนแย่ลง

บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองเพิกเฉยต่อสัญญาณเริ่มต้นของผลการเรียนที่แย่ลง ลูกของเราขาดส่งงานหรือไม่? ลูกอาจจะมีปัญหากับการสอบครั้งล่าสุด? หากผู้ปกครองสามารถจับสัญญาณได้แต่เนิ่นๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 • สัญญาณที่ 6: Feedback จากคุณครู

หากครูแสดงความกังวลเกี่ยวกับเกรดของลูกเราหรือการเข้าร่วมชั้นเรียน คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดใจรับฟังและอาจจะขอคำแนะนำจากครูว่าเราจะสามารถช่วยได้อย่างไร

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

สรุป

เข้าใจ 3 สาเหตุของปัญหา (1. ไม่เข้าใจ 2.ไม่สนใจ 3. มีความบกพร่อง) และ สังเกตุ 6 สัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าลูกมีปัญหาที่โรงเรียนจะทำให้สามารถแก้ไขและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที

ก่อนจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แนะนำ 8 กลยุทธ์ ที่ต้องทำเมื่อลูกมีปัญหาที่โรงเรียน

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ