โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

สำหรับน้องๆที่เรียนคณิตศาสตร์กับทางสถาบันอยู่ และมีเวลาว่างในการฝึกฝนโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือที่โรงเรียน และ หนังสือขอสถาบัน

โจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 2

2A01-2A10 | 2B16-2B22

2C25-2C33 | 2D37-2D43

2E50-2E58 | 2F61-2F70

2G77-2G82 | 2H86-2H91

โจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 3

3A01-3A10 | 3B16-3B22

3C25-3C33 | 3D37-3D43

3E50-3E58 | 3F61-2F70

3G77-3G82 | 3H86-2H91

โจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 4

โจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 5

คำแนะนำการใช้โจทย์ปัญหา

  1. ให้อ่านโจทย์อย่างละเอียดรอบคอบ
  2. เน้นการแสดงวิธีทำมากกว่าการหาคำตอบ
    • หากบทไหนต้องวาดบาร์โมเดลให้วาดด้วย
    • ดูตัวอย่างวิธีทำจากหนังสือเรียนของทางสถาบัน
    • ดูได้จาก รหัสบทเรียนที่อยู่บทโจทย์ปัญหา และอยู่มุมขวาบนของหนังสือ (ตัวอย่างรหัสบทเรียน 2H90 2H93 เป็นต้น)
  3. เริ่มให้ทำบทเรียนที่เคยเรียนไปแล้ว หรือ บทเรียนที่ต่ำกว่าระดับชั้นของตัวเองก่อน

สอบถามวิธีใช้เพิ่มเติม ทักไลน์ทางสถาบันได้เลยครับ (มุมขวาล่างของหน้าจอ)