เรียนพิเศษ ลำลูกกา

โซนใกล้เคียง
(เรียนพิเศษ ลำลูกกา สายไหม)
(รังสิต วัชรพล สุขาภิบาล 5)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ เรียนพิเศษ ลำลูกกา เปิดตั้งแต่พฤศจิกายน 2555 เปิดมากว่า 10 ปี และมีการขยายสาขาสายไหม เมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันมีความเชี่ยวชาญในการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึง มัธยม 3

แผนที่ เรียนพิเศษ ลำลูกกา

เรียนพิเศษ ลำลูกกา
กดดูแผนที่สาขา ลำลูกกา

การแนะนำเส้นทาง

วิ่งมาจาก ลำลูกกา คลอง 2 จะอยู่อยู่ฝั่งซ้ายมือ ฝั่งเดียวกับแม็คโคร และ โรงเรียนผ่องสุวรรณ เลยสถานีรถไฟฟ้า BTS คูคตไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงเรียนพิเศษ ลำลูกกา ที่ SE-ED Learning Center สาขา ลำลูกกา

ที่อยู่ :169/82 หมู่ที่ 3

โซนอาคารพาณิชย์เอ็มที ลำลูกกา คลอง 3

(ก่อนถึงแม็คโคร)

ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา

ปทุมธานี 12130

โทร 0875287705 ไลน์ไอดี @slcmt

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

แผนที่ สาขา สายไหม

กดดูแผนที่สาขา สายไหม

การแนะนำเส้นทาง

ถ้าวิ่งมาจากตลาดวงศกร จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ ฝั่งเดียวกัน สายไหม อเวนิว และ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สายไหม อยู่ระหว่างซอย สายไหม 76 และ 78 ในหมู่บ้าน RK Park 2 เข้าหมู่บ้านประมาณ 100 เมตรหลังที่ 3 ซ้ายมือ ก็จะถึง SE-ED Learning Center สาขา สายไหม

ที่อยู่ :288/167-168

หมู่บ้าน RK Park 2 ตึกหลังที่ 3 ซ้ายมือ  

เขต สายไหม แขวง สายไหม

กรุงเทพ 10220

โทร 0875287705  ไลน์ไอดี @slcmt

เรียนพิเศษ ลำลูกกา และ สาขาสายไหม จะเป็นของทีมครูชุดเดียวกัน และ ครูใหญ่ท่านเดียวกัน มีมาตรฐานการจัดการที่ดีเช่นเดียวกัน ผู้ปกครองสามารถเลือกสาขา ได้ตามที่สะดวกโดยสามารถพิจาณาจากสาขาใกล้บ้าน และ รอบเรียนที่คุณครูแนะนำ

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

ครูใหญ่

ประสบการณ์สอนในหลักสูตร ACTive English กว่า 10 ปี ผ่านการอบรมจากอย่างเข้มข้นจาก SE-ED Learning Center ครบทุกหลักสูตร

 • การสอน Activity-based Learning ด้วย Model 3W3P
 • การสอนตามหลักสูตรและการใช้สื่อ ACTive English
 • การสอนการอ่านและการออกเสียง Phonics Teaching
 • เทคนิคการสอนการเขียนขั้นสูง ACTive English Level 9-12
 • การจัดการคลาสเรียน Classroom management
 • การจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน Ways to create activities for young learners

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

ประสบการณ์สอนในหลักสูตร Fan Math กว่า 10 ปี ผ่านการอบรมจากอย่างเข้มข้นจาก SE-ED Learning Center ครบทุกหลักสูตร

 • การสอนตามหลักสูตร Fan Math
 • เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์โดยการใช้ Bar Modeling
 • การสอนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธี Problem Solving Heuristics
 • เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ (Pictorial and Abstract approach)
 • การสอนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นสูง Intermediate Problem Solving

รายละเอียดวิชาคณิตศาสตร์ คลิ๊ก

>เรียนพิเศษ สายไหม <

และโซนใกล้เคียง ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ สายไหม / เรียนพิเศษ รังสิต

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

หัวหน้าคุณครูภาษาอังกฤษ (ครูก้อย) และหัวหน้าคุณครูคณิตศาสตร์ (ครูตี๋) เป็นผู้คัดเลือกทีมครูอย่างเข้มงวด และ คอยรับความคิดเห็นของผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพการเรียนพิเศษ ลำลูกกา และ สาขาสายไหม

โดยคุณครูทั้ง 2 มีประสบการณ์โดยตรงกับการสอนพิเศษมามากกว่า 10 ปี และมีความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ในทุกกระบวนการ

กลับ

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยเก่งขึ้น”

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ของตัวเอง การที่เด็กคนหนึ่งเรียนไม่เข้าใจ นั้นเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจหลักการสำคัญของสิ่งที่เรียน และไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด จนเขาสามารถคิด และเข้าใจได้ด้วยตัวของเขาเอง

ดังนั้นการดำรงอยู่ของ SE-ED Learning Center เรียนพิเศษ ลำลูกกา จึงเป็นการมุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กไทยทุกๆ คน เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เข้าใจในหลักการสำคัญของสิ่งที่เขาเรียน มีกระบวนการที่ทำให้เขามีความเชื่อมั่นในการเรียนของตนเอง

และตราบใดที่เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้ สนุกกับการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เขาก็ควรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกรอบของระบบการเรียนแบบเดิมๆ เพื่อให้ขีดความสามารถของเขาได้รับการพัฒนาให้สูงที่สุดตามศักยภาพที่เขามี”

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา และการอำนวยความสะดวกต่อการค้นหาความรู้ของคนไทย เพื่อทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น”

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด)” โดยมีความตั้งใจให้เป็นสถาบันการเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชนไทย โดยมีบทบาทในการทำหน้าที่ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน

ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กไทย มุ่งมั่นทำให้เด็กไทยเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ มีความมั่นใจในการเรียน โดยฝ่ายวิชาการของ SE-ED Learning Center จะทำหน้าที่ในการติดตามงานวิจัย และเทคโนโลยีทางการศึกษา

ตลอดจน Best Practice ทางด้านการศึกษาจากทั่วภูมิภาคของโลก เพื่อนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และเครื่องมือทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้เด็กไทยมีความเข้าใจในการเรียนรู้ มีทัศนคติในการเรียนรู้ที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และศักยภาพที่สามารถแข่งขัน และร่วมมือ กับประชาการในประเทศต่างๆ

ทั้งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมอื่นๆ ทั่วโลก 

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จึงได้ก่อตั้ง SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด) อย่างเป็นทางการ ได้มีการขยายสาขา มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเอาจริงเอาจัง ในการนำเอาระบบการเรียนรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้คิดค้น มาผลักดันให้เกิดผลกระทบในทางบวกต่อสังคม ที่เป็นวงกว้างในประดับประเทศ

สาขาลำลูกกา สาขาสายไหม

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

ในปี 2555 ครูใหญ่ของที่เรียนพิเศษ ลำลูกกา ได้เปิดสาขาลำลูกกา เป็นลำดับที่ 4 ของสาขาทั้งหมด และในปี 2562 ก็ได้ขยายห้องเรียนโดยครอบคลุมโซนที่พักอาศัยแถว สายไหม วัชรพล และ สุขาภิบาล 5 เป็นสาขาน้องใหม่ คือ สาขา สายไหม

โดยทั้ง 2 สาขาดูแล และ บริหารงานสอนด้วยทีมคุณครูชุดเดียวกัน และอยู่ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร

อาคารเรียนของเรา

อาคารเรียนพิเศษ ลำลูกกา ประกอบด้วย

 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 3 ห้องเรียน ในห้องเรียนทุกห้องติดตั้งโปรเจคเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบซีเอ็ด และใช้เปิดสื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรม
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียนใหญ่ ในห้องเรียนประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์ห้องละ 2 ชุดเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เรียนคณิต ลำลูกกา
 • ห้องพักทานอาหาร 1 ห้อง
 • ห้องน้ำ 3 ห้อง

บริเวณด้านหน้าอาคาร มีที่จอดรถ ผู้ปกครองสามารถจอดรถ และนั่งรอบุตรหลานในสถาบันได้

สถานที่ใกล้เคียง

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

อาคารเรียนที่สาขา สายไหม ประกอบด้วย

 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 4 ห้องเรียน ในห้องเรียนทุกห้องติดตั้งโปรเจคเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบซีเอ็ด และใช้เปิดสื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรม
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ 4 ห้องเรียน   ในห้องเรียนประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์ห้องละ 2 ชุดเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 • ห้องพักทานอาหาร 1 ห้อง
 • ห้องน้ำ 6 ห้อง 

บริเวณด้านหน้าอาคาร  มีที่จอดรถ  ผู้ปกครองสามารถจอดรถ และนั่งรอบุตรหลานในสถาบันได้ หรือสามารถจอดรถใน Saimai Avenue ได้เช่นกัน

กลับ

สรุป

สถาบันสำหรับเรียนพิเศษ ลำลูกกา และ โซนใกล้เคียง สอนวิชาภาษาอังกฤษและ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 – มัธยม 3 พิกัดห้องเรียนทั้ง 2 สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

ประวัติ และ ประสบการณ์ครูตี๋ และ ครูก้อย มากกว่า 10 ปี ตั้งใจคัดเลือกครูผู้สอนอย่างเข้มงวด และคอยรับฟังความคิดเห็นขอผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ

ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด มหาชน ก่อตั้งปี 2517

 • 2545 เริ่มโครงการ SE-ED Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ซีเอ็ด)”  
 • 2554 เริ่มมีการขยายสาขา
 • 2555 เปิดเรียนพิเศษ ลำลูกกา
 • 2562 เปิดทำการสาขา สายไหม

มีห้องเรียนพร้อมให้บริการนักเรียนทั้ง 2 สาขา ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงและที่จอดรถสำหรับผู้ปกครองขณะรอนักเรียน

ทักไลน์หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลย >> ปุ่มด้านล่าง

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

คำถามที่พบบ่อย FAQ

1. SE-ED learning Center มีทั้งหมดกี่สาขา ?

20 ทั่วประเทศ เป็นของสาขาเรา 2 สาขา คือ สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

2. เปิดมาแล้วกี่ปี ? (ถึงปี 2022)

สาขา ลำลูกกา เปิดมาแล้ว 10 ปี และสาขา สายไหมเปิดมาแล้ว 3 ปี

3. มีที่จอดรถและที่นั่งรอหรือไม่ ?

มีที่จอดรถสามารถ รับส่งได้สะดวกทั้ง 2 สาขา และสามารถนั่งรอในสถาบันได้

4. สถานที่ใกล้เคียงมีที่ใดบ้าง ? (ระยะเดินถึง)

สาขาสายไหม – สายไหมอเวนิว
สาขาลำลูกกา – แม็คโคร ลำลูกกา คลอง 3