เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต

เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต

โซนใกล้เคียง
(เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต ลำลูกกา)
(สายไหม วัชรพล สุขาภิบาล 5)

รู้จักเรียนภาษาอังกฤษ รังสิต

เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต และ โซนใกล้เคียง เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ เปิดตั้งแต่ พฤศจิกายน 2555 โดยเปิดมากว่า 10 ปี และมีการขยายสาขา เป็น 2 สาขา คือ สาขา ลำลูกกา และ สาขา สายไหม สถาบันมีความเชี่ยวชาญในการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 2 ถึง มัธยม 3

Click !
Click !

ใกล้โซนรังสิต (เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต) มากที่สุด จะเป็น สาขา ลำลูกกา สามารถทะลุได้จากรังสิตคลอง 2,3 และ 4 อย่างไรก็ตามทั้ง 2 สาขา ลำลูกกา และ สายไหม มีทีมครูชุดเดียวกันสอนโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน คัดเลือกคุณครูผู้สอนอย่างเข้มข้น ผู้ปกครองสามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้าน หรือสาขาที่มีรอบเรียนที่เหมาะสมกับทักษะของน้องๆได้เลย

รู้จักเรามากขึ้นคลิ๊ก

เรียนพิเศษ ลำลูกกา

ทั้งสาขา ลำลูกกา และ สายไหม

เราคือศูนย์พัฒนาศักยภาพ และความมั่นใจในการเรียน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในเครือร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต เป็นเพียง 1 โซนจากทั่วไปเทศ

ซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศประมาณ 20 สาขา โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็ก เน้นการเรียนแบบเข้าใจ รู้จักประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เรียน ตลอดจนเสริมความมั่นใจในการเรียน

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

นักเรียนของเรา

น้องๆมาจากทุกระดับชั้นตั้งแต่ อนุบาล 2 ไปถึง มัธยม 3 นักเรียนของเรามาจากหลากหลายโรงเรียน เราลองมาดูกันว่าน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้าง โดยแบ่งเป็น 3 โซนได้แก่ 

โซนที่ 1: เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต (โซนรังสิต)

 • โชคชัย รังสิต (IEP/EP)
 • บีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต (CEP/AEP/GIP)
 • บริบูรณ์ศิลป์รังสิต & ธัญวิทย์ รังสิต
 • อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ รังสิต เป็นต้น

โซนที่ 2: โซนลำลูกกา สายไหม

 • สารสาสน์วิเทศสายไหม (2 ภาษา/IEP)
 • เปรมฤทัย & ฤทธิยวรรณาลัย
 • ผ่องสุวรรณ (สายไหม)
 • เตรียมบัญฑิต (IEP/MEP)
 • ระเบียบวิทยา &  เฟื้องฟ้าวิทยา เป็นต้น

โซนที่ 3: โซนอื่นๆ

 • สาธิต มศว องครักษ์ & อรรถมิตร
 • ผไท อุดมศึกษา & บ้านพลอย
 • พญาไท & หอวัง ลาดพร้าว
 • เซนต์โยเซฟเมืองเอก เป็นต้น

ชื่อโรงเรียนเหล่านี้เป็นเพียงจำนวนหนึ่งของโรงเรียนทั้งหมด หากไม่มีชื่อโรงเรียนของน้องๆ ต้อง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

จากการเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 10 กว่าปี ได้พบเห็นและเข้าใจผู้ปกครอง นักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต จะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม

1. นักเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ หรือหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ โดยมีสัดส่วนวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนมากกว่า 50% จะมีชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเยอะกว่าโปรแกรมอื่นๆ ทำให้มีทักษะการฟังและการพูดที่ดีสามารถสื่อสารได้คล่องแคล่ว

อย่างไรก็ตามการทำคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีทักษะการอ่านและการเขียนที่ดีด้วย เพื่อที่จะทำคะแนนสอบในชั้นเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ดี

ทักษะการเขียนครอบคลุมไปถึงคำศัพท์ การสะกด การใช้หลักไวยากรณ์ การอ่านจับใจ ความการเขียนเรียงความ ซึ่งสำหรับนักเรียนบางคน จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกฝนนอกชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความชำนาญในส่วนของทักษะการเขียนนี้

2. นักเรียนในหลักสูตรโปรแกรมธรรมดา จะมีชั่วโมงเรียนน้อยกว่า English Program และหลักสูตรอินเตอร์ ทำให้การพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ยังมีข้อจำกัดอยู่

โดยปกติแล้วนักเรียนจะสามารถฟังคุณครูเข้าใจ แต่ไม่กล้าสื่อสาร เนื่องจากในชั้นเรียนที่โรงเรียน เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ทำให้ไม่คุ้นเคยกับการสนทนา

การเลือกเรียนเสริมภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มเล็กลงจะช่วยเสริมความมั่นใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต สาขาที่ใกล้โซนรังสิตมากที่สุดคือ SE-ED Learning Center สาขา ลำลูกกา

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

โรงเรียนในโซนรังสิต

สำหรับผู้ปกครองที่พึ่งย้ายมาอยู่โซนรังสิตและกำลังมองหาโรงเรียนใกล้บ้านที่เน้นภาษาอังกฤษ ขออนุญาตแนะนำ 3 โรงเรียนที่ใกล้ๆกับสถาบันของเราที่เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต และโซนใกล้เคียง

โรงเรียนที่ 1: โชคชัย รังสิต

ตั้งอยู่รังสิต คลอง 3 ถนน รังสิต – นครนายก ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ประถมศึกษา เปิดสอนเป็น 2 หลักสูตรดังนี้

1. Intensive English Program (IEP) มุ่นเเน้นความเข้มข้นทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน ด้วยการจัดการสอนวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ Phonics ว่ายน้ำ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 30% ของการเรียนทั้งหมด

2. English Program เพื่อใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน ด้วยการจัดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ สังคม สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาอังกฤษ ศิลปะ Phonics Computer เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า 50% ของการเรียนทั้งหมด

การเดินทางจากโรงเรียนโชคชัย รังสิตมาถึงสถาบันเรียนภาษาอังกฤษ รังสิตและ โซนใกล้เคียง ของเราใช้เวลาประมาณ ใช้เวลา 16 นาที ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร

โรงเรียนที่ 2: บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด รังสิต

ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 6 ถนน ไสวประชาราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา ในระดับประถมศึกษาเปิดสอนเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

1. GLOBAL IMMERSION PROGRAMME (GIP)

นักเรียนจะได้เรียนและใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language) ภายใต้สภาพแวดล้อมห้องเรียน นานาชาติ มีครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น 2 คน

เรียนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา ว่ายน้ำ ศิลปะ การงานอาชีพ และคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 80 เรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 2 คาบ

2. ADVANCED ENGLISH PROGRAMME (AEP)

นักเรียน มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่มีครูไทยและครูต่างชาติเป็นครูประจำชั้น นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาที่หนึ่ง (First Language)

เรียนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ พลศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 เรียนภาษาจีน สัปดาห์ละ 2 คาบ

3. COMMUNICATIVE ENGLISH PROGRAMME (CEP)

เรียนรู้ผ่าน Project-Based Learning (PBL) ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและ การคิดสร้างสรรค์ ในขณะเดียวกันเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นักเรียนเรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาไทย ร้อยละ 72 เรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาที่สอง (Second Language) ร้อยละ 28 สัปดาห์ละ 9 คาบ (สอนโดยครูต่างชาติ 7 คาบ ได้แก่วิชา English Language 4 คาบ Cambridge Talk 1 คาบ PBL 2 คาบ และสอนโดยครูไทย 2 คาบ ได้แก่ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ) เรียนภาษาจีน สัปดาห์ละ 2 คาบ

การเดินทางจากโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาด รังสิตมาถึงสถาบันเรียนภาษาอังกฤษ รังสิตและ โซนใกล้เคียง ของเราใช้เวลาประมาณ ใช้เวลา 13 นาที ระยะทาง 9 กิโลเมตร

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

โรงเรียนที่ 3: บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ 3 ถนน รังสิต – นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา ในระดับประถมศึกษาจะมีโปรแกรมที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นพิเศษอยู่ 1 โปรแกรมเรียกว่า Math Science Interactive English Program (MEP)

เรียนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของคาบเรียนทั้งหมด โดยจะมีเรียนวิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทยด้วย

การเดินทางจากโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มาถึงสถาบันเรียนภาษาอังกฤษ รังสิตและ โซนใกล้เคียง ของเราใช้เวลาประมาณ ใช้เวลา 15 นาที ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

การเดินทางจากรังสิต

เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต จะใกล้โซนรังสิตที่สุด คือ SE-ED Learning Center สาขาลำลูกกา แนะนำการเดินทาง  ดังนี้

ถนนลำลูกกาจะอยู่ขนานกับถนนรังสิต สถาบันจะตั้งอยู่บริเวณลำลูกกาคลอง 3 ใกล้ๆสถานี BTS คูคต ห่างสถานีระยะเดินถึง ประมาณ 1 กิโลเมตร

 • มาจากรังสิตคลอง 1, 2 แนะนำให้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก 46 (ลำลูกกาคลอง 2) พอถึงเส้นลำลูกกาให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านสถานี BTS คูคต เตรียมชิดซ้ายเข้าโครงการอาคารพาณิชย์ เอ็มที สถาบันจะเป็นอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ในโครงการด้านใน
 • มาจากรังสิตคลอง 3, 4, 5 แนะนำให้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก 68 (ลำลูกกาคลอง 3) พอถึงเส้นลำลูกกาให้เลี้ยวซ้าย เพื่อกลับรถ และกลับรถอันแรกอีกครั้งช่วงก่อนถึง สถานี BTS คูคต เตรียมชิดซ้ายเข้าโครงการอาคารพาณิชย์ เอ็มที สถาบันจะเป็นอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ในโครงการด้านใน
เรียนพิเศษ ลำลูกกา

เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต ให้คุ้มค่าที่สุด

เมื่อได้สมัครเรียนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ลูกของเราเรียนได้อย่างคุ้มค่ากับค่าเรียนที่เสียไป เราจะมาแนะนำบทบาทของผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนการเรียนที่ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

เรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

การมาเรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ยิ่งใช้ยิ่งเรียนยิ่งเก่ง การที่ไม่หยุดเรียนจะส่งผลดีให้นักเรียน เรียนครบทุกหน้า ทุกบทเรียน เมื่อมีสอบวัดผล ก็จะทำให้น้องๆ ทำได้และมีความมั่นใจ เสริมสร้างแรงจูงใจการอยากมาเรียนให้มีมากขึ้น

การเรียนต่อเนื่องช่วยให้ลูกของคุณสามารถเลี่ยงปัญหาการลืมและรักษาความสนใจในการเรียนรู้ เสริมสร้างวินัยและการทำเป็นกิจวัติ การลงมือทำเป็นประจำ ทำให้การเรียนเป็นส่วนที่ไม่หยุดของการเติบโตและพัฒนาตนเอง จะดีกว่าไหมหากลูกของเรามีความสนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

เรียนภาษาอังกฤษสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องหยุดเรียน ไม่ว่าจะเป็นการหยุดเรียนเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพ หรือ การไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ตามเทศกาลต่างๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต มีคำแนะนำและแนวทางปฎิบัติเมื่อนักเรียนขาดเรียนดังนี้

 1. นัดเรียนชดเชยในสัปดาห์หลังจากที่หยุดไป เพื่อเก็บเนื้อหาบทเรียนที่เพื่อนๆเรียนไป การเข้าเรียนภาษาอังกฤษชดเชยนี้ จะเป็นการฝึกความรับผิดชอบ ว่าหากขาดเรียนจะต้องไปเรียนเพิ่ม เป็นการฝึกให้ยอมรับผลกระทบจากการหยุดเรียนจนเป็นนิสัย เมื่อฝึกฝนบ่อยๆจะทำให้นักเรียนไม่อยากหยุดเรียนเลย ซึ่งส่งผลดีกับการเรียนโดยรวมทุกวิชา
 2. กรณีไม่สามารถนัดเรียนชดเชยได้เนื่องด้วยเหตุจำเป็นบางประการ อาจจะมีเรียนพิเศษวิชาอื่นเยอะแล้ว ทำให้ตารางเต็ม เราอาจจะฝึกให้น้องๆ พยายามทำแบบฝึกหัดเท่าที่ทำได้ ตามเนื้อหาที่เพื่อนๆเรียนไป หรือหากคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนได้ก็จะยิ่งส่งผลดี

กรณีไม่มาเรียนชดเชย ที่เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต เราจะทำการเก็บชั่วโมงเรียนไว้ให้นักเรียนใช้เมื่อจบคอร์สเรียนที่สมัครไว้ ไม่มีการตัดชั่วโมงเรียนทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น สมัครไว้ 12 ครั้ง และมีหยุดไป 2 ครั้งโดยไม่มาเรียนชดเชย สถาบันจะทด 2 ครั้งนั้นเป็นสัปดาห์ที่ 13 และ 14

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

สรุป

เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต และ โซนใกล้เคียง เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ นักเรียนของเรามีมาจากหลากหลายโรงเรียน ทีมครูมีความเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี แนะนำโรงเรียนในโซนรังสิต 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนโชคชัย รังสิต, โรงเรียน บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด รังสิต และโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต สุดท้ายแนะนำการเดินทางมาที่สถาบันจากโซนรังสิต

1. สอนทั้งหมดกี่วิชา? สอนระดับชั้นใดบ้าง ?

วิชาภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล 2 – มัธยม 3 มีประมาณ 20 สาขาทั่วประเทศ สาขาที่ใกล้โซนรังสิตที่สุดคือ สาขา ลำลูกกา

2. มีนักเรียนโรงเรียนจากโซนรังสิต ใดบ้างที่มากเรียนที่นี่ ?

โชคชัย รังสิต (IEP/EP), บีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต, บริบูรณ์ศิลป์รังสิต, ธัญวิทย์ รังสิต, สาธิต มศว องครักษ์ และ โรงเรียนอื่นๆ

3. ในบริเวณรังสิตมีโรงเรียนไหนเน้นภาษาอังกฤษเป็นพิเศษบ้าง

โชคชัย รังสิต (IEP/EP), บีคอนเฮาส์แย้มสอาด รังสิต, บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

4. เดินทางจากโซนรังสิตอย่างไร

มาจากรังสิตคลอง 1, 2 แนะนำให้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก 46 (ลำลูกกาคลอง 2) หาก
มาจากรังสิตคลอง 3, 4, 5 แนะนำให้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก 68 (ลำลูกกาคลอง 3)