ลูกอ่อนภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรดี ?

ลูกอ่อนภาษาอังกฤษ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้ ทักษะภาษาอังกฤษนั้นเป็นทักษะที่สำคัญ เป็นอย่างมาก และเมื่อพบว่าลูกอ่อนภาษาอังกฤษ คุณพ่อ คุณแม่ควรทำอย่างไร ?

สารบัญ (ลูกอ่อนภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรดี ?)

ยิ่งใช้ยิงเก่ง

ทักษะคือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ได้มาจากการฝึกฝน ที่สั่งสมมาจากการใช้ชีวิต ประสบการณ์จนเกิดความชำนาญ. ขึ้นชื่อว่าเป็น “ทักษะ” แล้ว นั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาฝึกฝน

“ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไร ทักษะนั้นก็จะดีขึ้นมากเท่านั้น”

เพราะฉะนั้น ลูกอ่อนภาษาอังกฤษ จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ถ้าเราเพิ่มชั่วโมงการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้กับลูก อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

คะแนนภาษาอังกฤษไม่ดีเพราะเขียนไม่ได้

ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองจะสังเกตุจากคะแนนสอบที่โรงเรียน หากพบว่าเกรดหรือคะแนนสอบในวิชาภาษาอังกฤษนั้นไม่ค่อยดีนัก อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัย ปัจจัยที่พบบ่อยๆคือ การที่น้องๆมีปัญหาในทักษะการเขียน เพราะว่าการวัดผลในโรงเรียน จะเน้นวัดไปที่ทักษะการอ่านและการเขียนเป็นหลัก ถึงแม้ว่าน้องจะสามารถสนทนาสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน แต่ก็ไม่ได้การันตีว่า น้องจะมีคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษดี

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

น้องจำคำศัพท์หรือวิธีเขียนคำศัพท์ไม่ได้

คะแนนในส่วนของการเขียนไม่ค่อยดีนัก อาจจะมาจากการที่ น้องจำคำศัพท์หรือวิธีเขียนคำศัพท์ไม่ได้

ทำให้ไม่สามารถสะกดคำศัพท์ต่างๆได้ เพราะฉะนั้นการปูพื้นฐานเทคนิคการสะกดคำศัพท์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยในวัยอนุบาลนักเรียนควรเริ่มเรียนการอ่านและการสะกดโดยใช้ หลักการ Phonics ตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา

จะทำให้น้องๆนักเรียนสามารถผสมคำหรือถอดรหัสคำศัพท์ได้เอง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำทั้งคำแบบสมัยก่อน อีกทั้งยังทำให้น้องๆมีทักษะการเขียนที่ดีในอนาคตเมื่อเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาอีกด้วย

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

ไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์

อีกสาเหตุที่ทำให้ลูกอ่อนภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นเพราะน้องๆไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้างการแต่งประโยคที่ถูกต้อง

ทำให้ไม่สามารถเขียนตอบคุณครูได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ วิธีแก้ไขเบื้องต้น ในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองสนทนาภาษาอังกฤษกับน้องๆ ควรกระตุ้นให้น้องๆตอบเต็มประโยคทุกครั้ง

ยกตัวอย่างเช่น

เมื่อผู้ปกครองถามว่า What is it? แทนที่ลูกจะตอบเพียงสั้นๆว่า pen

ผู้ปกครองควรกระตุ้นให้น้องตอบเต็มประโยคว่า It is a pen.

ด้วยหลักการนี้ น้องจะสามารถจดจำหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องและมาใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังส่งเสริมกับทักษะการเขียนอีกด้วย ทำให้น้องสามารถใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

หมั่นฝึกซ้อมทั้งการสะกดคำ เพิ่มวงคำศัพท์ และ เพิ่มความรู้ด้านไวยกรณ์ เพียงเท่านี้ทักษะการเขียนของน้องๆ ก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน และ จะทำให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษของน้องๆ ดีขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษที 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน เราควรให้เวลาฝึกฝนกับลูกในทุกๆ ทักษะให้คลอบคลุม เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างลื่นไหล และ ถูกต้อง

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

ข้อจำกัด

แต่หากผู้ปกครองมีข้อจำกัดเรื่องของเวลา หรือไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ การหาตัวช่วย หาที่เรียนพิเศษ หาผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยพัฒนาน้องๆให้ครบทั้ง 4 ทักษะ ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ เพราะจะทำให้น้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนที่โรงเรียน จนเกิดความมั่นใจและรักวิชาภาษาอังกฤษในที่สุด

สรุป

ทักษะภาษาอังกฤษจะดีขึ้นหากฝึกฝนบ่อยๆ และ เพิ่มอัตราการใช้ที่มากพอ ในโรงเรียนส่วนใหญ่พบว่า เมื่อคะแนนสอบนักเรียนไม่ดี ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดคือเรื่องทักษะการเขียน โดยมี 2 สาเหตุย่อยคือ การสะกดคำ และ ความรู้ด้านไวยกรณ์

ปัญหา ลูกอ่อนภาษาอังกฤษจะหมดไปทันที หากเริ่มพัฒนาและฝึกฝนจากทักษะด้านการเขียนที่กล่างถึง

อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษให้ครบทั้ง 4 ทักษะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ น้องๆใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหล และถูกต้อง 

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)