ฝึกลูกเขียนภาษาอังกฤษ ดีอย่างไร ?

เขียนภาษาอังกฤษ

ในยุคปัจจุบันที่เด็กๆ มักจะมีการใช้เวลากับการเล่นเกมหรือดูวิดีโอออนไลน์มากกว่าการอ่านและการเขียนหนังสือ แต่การเรียนรู้การเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตาม

การเขียนจะช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะการสื่อสาร และ ทักษะการอ่าน ให้ดียิ่งขึ้นได้ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงกิจกรรมการเขียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของเด็ก พร้อมกับอธิบายว่าแนะนำขั้นตอนการสอน รวมถึงให้ตัวอย่างในแต่ละกิจกรรม

สารบัญ

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เรื่องสั้น << คลิ๊ก

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้จดหมาย << คลิ๊ก

การให้ตัวอย่าง << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

1. ฝึกเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เรื่องสั้น

การเขียนเรื่องสั้นเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กๆ เพราะเป็นการเรียนรู้การใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากการเขียนเรื่องสั้น เด็กสามารถฝึกเขียนคำ ประโยค และข้อความในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยการเขียนเรื่องสั้นยังช่วยให้เด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆ และพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

แนะนำขั้นตอนการสอนเด็กเขียนเรื่องสั้นได้ดังนี้

  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์: ให้เด็กของคุณมีการคิดสร้างสรรค์และเป็นไอเดียเรื่องราวของตนเอง การทำเช่นนี้สามารถทำได้โดยการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หรือให้แนวคิดที่จะกระตุ้นจินตนาการของพวกเขา
  • วางแผนเรื่อง: เมื่อเด็กของคุณมีแนวคิดเรื่องราวของตนเองแล้ว ช่วยให้พวกเขาวางแผนเรื่องราวและกำหนดตัวละครของพวกเขา สามารถทำได้โดยการสร้างแผนที่เรื่องราวหรือเขียนโครงเรื่องหลัก
  • พัฒนาตัวละคร: ช่วยให้เด็กของคุณพัฒนาตัวละครในเรื่องราวของพวกเขาโดยการถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ ความชอบและไม่ชอบ และแรงจูงใจ จะช่วยทำให้ตัวละครของพวกเขามีความน่าเชื่อถือและสามารถเชื่อมโยงกับผู้อ่านได้
  • เขียนฉบับร่างแรก: ช่วยให้เด็กของคุณเขียนฉบับร่างแรกของเรื่องสั้นของพวกเขาโดยใช้แผนที่ได้วางไว้ โดยการเขียนฉบับร่างแรกนี้ควรจะโดยการให้เด็กของคุณเขียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดในขณะนี้

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

2. การฝึกเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้จดหมาย

การเขียนจดหมายถือเป็นกิจกรรมที่สนุกและน่าทึ่งสำหรับเด็กๆ รับรองว่าเด็กๆ จะชอบการเขียนจดหมายให้กับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว การเขียนจดหมายช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสารกับผู้อื่น และการเขียนจดหมายยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

แนะนำขั้นตอนการสอนเด็กเขียนจดหมายได้ดังนี้:

  • อธิบายวัตถุประสงค์ของจดหมาย: อธิบายให้เด็กเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมาย เช่นการติดต่อเพื่อน หรือการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  • สอนวิธีการเขียนหัวข้อ: สอนวิธีการเขียนหัวข้อจดหมายให้เหมาะสมกับเนื้อหาของจดหมาย เพื่อให้ผู้รับอ่านจดหมายทราบว่าเนื้อหาของจดหมายเป็นเรื่องอะไร
  • สอนการเขียนเนื้อหา: สอนวิธีการเขียนเนื้อหาจดหมายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของจดหมาย โดยอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าควรมีการเขียนเนื้อหาในลักษณะใด เช่น การแสดงความคิดเห็น การขอความช่วยเหลือ หรือการขออภัย
  • สอนวิธีการจัดเรื่อง: สอนวิธีการจัดเรื่องให้เป็นระเบียบและเข้าใจง่าย โดยให้เด็กวางแผนการเขียนจดหมายตามลำดับ เช่น ข้อความเริ่มต้น การแสดงความคิดเห็น และส่วนสุดท้ายที่แสดงความขอบคุณหรือคำสุดท้าย

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

การให้ตัวอย่างการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้จดหมายและเรื่องสั้น

การให้ตัวอย่างเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการสอนเด็ก ตัวอย่างสามารถใช้เป็นแนวทางในการเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบ นอกจากนี้ ตัวอย่างยังสามารถให้แรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและสร้างจดหมาย และ เรื่องสั้นให้เป็นของตนเอง

เมื่อให้ตัวอย่าง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับอายุและระดับของเด็ก สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า ควรใช้ภาษาที่เรียบง่ายและประโยคที่สั้นๆ ในขณะที่เด็กที่อายุมากกว่าสามารถจัดการกับตัวอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

ตัวอย่างเรื่องสั้นสำหรับเด็กอายุประมาณ 10-12 ปี

Once upon a time, there was a little girl named Lily. She loved to explore the world around her and was always curious about everything.
One day, Lily decided to go on an adventure in the forest near her house. She packed a backpack with some snacks and a map and set off on her journey.
As she walked deeper into the forest, Lily heard a strange noise. She followed the sound and discovered a baby fox trapped in a bush. The little fox had hurt its paw and couldn’t move.
Lily knew she had to help the baby fox, so she carefully picked it up and carried it back to her house. She cleaned the fox’s paw and gave it some food and water.
The next day, Lily took the baby fox to the vet. The vet said the fox would be okay and could be released back into the forest once its paw had healed.
Lily felt happy that she had been able to help the little fox. She knew that she would always be curious about the world around her and would continue to go on adventures and help others whenever she could.
The end.

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

ตัวอย่างจดหมายสำหรับ เด็กอายุประมาณ 10 ปี

Dear [Name],
Hi there! I hope you’re doing well and having fun every day.
I’m writing you this letter because I wanted to tell you how much I appreciate having you as my friend. You’re always so kind and thoughtful, and I love spending time with you.
Maybe sometime soon we can get together and play some games or do some art projects. That would be so much fun!
Anyway, just wanted to say hi and let you know how much I appreciate you.
Your friend, [Your Name]

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

สรุป

นอกจากกิจกรรมด้านบนแล้ว การเล่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ก็สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่นการสร้างโมเดลของสิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษา (วงโคจรของน้ำ) การสร้างภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์ (ภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆของโลก) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางขณะทำกิจกรรม

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล โดยให้เด็กๆ มีโอกาสฝึกฝนทักษะเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเขียนที่น่าสนใจ เด็กๆ จะสามารถเพิ่มพูนความรู้ความสามารถต่างๆ ได้และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มที่

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม