ทบทวนคณิตศาสตร์ สสวท. ระดับประถม

ทบทวนคณิตศาสตร์

ทางสถาบันได้รวบรวมแนวข้อสอบจากคู่มือครูของหนังสือคณิตศาสตร์ สสวท ให้ผู้ปกครองสามารถดาวโหลด เพื่อใช้ทบทวนคณิตศาสตร์ ก่อนสอบตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 นอกจากใบงานแล้วยังนำ ลิ้งค์วีดีโอที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาประกอบเพื่อให้ ผู้ปกครองสามารถเปิดให้บุตรหลานของตนดูได้ วีดีโอถูกทำไว้อย่างเหมาะสมแยกเป็นเรื่องๆ น้องๆสามารถเรื่องดูเฉพาะเรื่องที่เรียนไม่เข้าใจได้

สารบัญ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (ป.1-ป.6) << คลิ๊ก

คลิปทบทวน (ป.1-ป.3) << คลิ๊ก

คลิปทบทวน (ป.4-ป.6) << คลิ๊ก

ประโยชน์ของการทบทวน << คลิ๊ก

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ (ป.1-ป.3)

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1< 


• บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
• บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
• บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
• บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20
• บทที่ 5 การบวก การลบ จำนวนนับไม่เกิน 20
• บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ
• บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก


>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2< 


• บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่
• บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
• บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100
• บทที่ 11 การวัดความยาว
• บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
• บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
• บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

 

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1< 


• บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1000 และ 0
• บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000
• บทที่ 3 การวัดความยาว
• บทที่ 4 การวัดน้ำหนัก
• บทที่ 5 การคูณ

 

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2<


• บทที่ 6 การหาร
• บทที่ 7 เวลา
• บทที่ 8 การวัดปริมาตร
• บทที่ 9 รูปเรขาคณิต
• บทที่ 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน
• บทที่ 11 แผนภูมิรูปภาพ


>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1< 


• บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
• บทที่ 2 การบวก และการลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
• บทที่ 3 เวลา
• บทที่ 4 รูปเรขาคณิต
• บทที่ 5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว
• บทที่ 6 เศษส่วน
• บทที่ 7 การคูณ


>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2<


• บทที่ 8 การหาร
• บทที่ 9 การวัดความยาว
• บทที่ 10 การวัดน้ำหนัก
• บทที่ 11 การวัดปริมาตร
• บทที่ 12 เงิน และบันทึกรายรับรายจ่าย
• บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ (ป.4-ป.6)

 

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1 <

 

 • บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 • บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 • บทที่ 3 การคูณและการหารจำนวนนับ
 • บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
 • บทที่ 5 เวลา

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2<

 

 • บทที่ 6 เศษส่วน
 • บทที่ 7 ทศนิยม
 • บทที่ 8 มุม
 • บทที่ 9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1<

 

 • บทที่ 1 เศษส่วน
 • บทที่ 2 ทศนิยม
 • บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล

 

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2 <

 

 • บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
 • บทที่ 5 ร้อยละ
 • บทที่ 6 เส้นขนาน
 • บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
 • บทที่ 8 ปริมาตรและความจุ

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 <

 

 • บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • บทที่ 2 เศษส่วน
 • บทที่ 3 ทศนิยม
 • บทที่ 4 ร้อยละและอัตราส่วน
 • บทที่ 5 แบบรูป

>คลิปทบทวนคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2 <

 • บทที่ 6 รูปสามเหลี่ยม
 • บทที่ 7 รูปหลายเหลี่ยม
 • บทที่ 8 วงกลม
 • บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

ประโยชน์ของการทบทวนคณิตศาสตร์ก่อนสอบ

“การทบทวนคณิตศาสตร์” ดังที่คุณทราบดี การเดินทางของผู้เรียนรุ่นเยาว์ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นทั้งแรงบันดาลใจและความท้าทาย การสอบอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับพวกเขา แต่การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองสามารถสร้างความแตกต่างได้ เราจะเพิ่มพลังความจำและความมั่นใจของลูก รับรองว่าการเดินทางทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จ แต่ยังสนุกสนานอีกด้วย มาเริ่มต้นการผจญภัยอันเข้มข้นนี้ด้วยกัน!
การเสริมสร้างความจำระยะยาว

ความสำคัญของ “การทบทวนคณิตศาสตร์” ไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ การกลับมาทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์เป็นประจำเป็นมากกว่าการเตรียมตัวสำหรับการสอบ แต่ยังเป็นวิธีเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำในระยะยาวของบุตรหลานของคุณ เมื่อจิตใจของเด็กๆ มีส่วนร่วมในการทบทวนอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์ต่างๆ กระบวนการนี้เปลี่ยนความเข้าใจในระยะสั้นให้เป็นความเข้าใจที่ยั่งยืน ด้วยการฝึกฝน “การทบทวนคณิตศาสตร์” คุณกำลังลงทุนในเส้นทางการศึกษาของบุตรหลาน ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ
การเพิ่มความมั่นใจ

การส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ของลูกคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะความรู้ทางวิชาการ บทเรียน หรือ ข้อสอบ แต่เป็นการปลูกฝังความมั่นใจเพื่อรับมือกับปัญหาใดๆ ที่เข้ามาขวางทาง นี่คือจุดที่แนวปฏิบัติของ “การทบทวนคณิตศาสตร์” ส่องประกาย โดยส่งเสริมความรู้สึกมั่นใจที่นอกเหนือไปจากการเตรียมสอบ การทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์เป็นประจำจะทำให้ลูกของคุณคุ้นเคยกับแนวคิดที่คุ้นเคย ช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เมื่อพวกเขารับรู้ถึงความเข้าใจในแนวคิดเหล่านี้ ความมั่นใจในตนเองของพวกเขาก็จะเพิ่มมากขึ้น เมื่อก้าวเข้าไปในห้องสอบก็จะมีทัศนคติเชิงบวก พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้อย่าง

สรุป

ผสมผสานประโยชน์ของ “การทบทวนคณิตศาสตร์” เพื่อความจำระยะยาวและเพิ่มความมั่นใจ เมื่อรวมกลยุทธ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน จะเป็นการวางรากฐานสำหรับความสำเร็จทางคณิตศาสตร์และการเติบโตโดยรวมของบุตรหลานของคุณ