เรียนรู้ภาษาที่สองดีอย่างไร ?

ภาษาที่สอง

การเรียนรู้ภาษาที่สองเป็นทักษะอันมีค่าที่มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะกับเด็กๆ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงข้อดีของการเรียนรู้ภาษาที่สอง และเหตุใดจึงสำคัญสำหรับเด็กที่จะเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย ประการแรกและสำคัญที่สุด การเรียนรู้ภาษาที่สองช่วยปรับปรุงความสามารถทางปัญญา การวิจัยพบว่าเด็กสองภาษามีทักษะการแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ดีกว่าเด็กที่เรียนรู้ภาษาเดียว

สารบัญ

ภาษาที่สองดีอย่างไร ? << คลิ๊ก

ส่งเสริมอย่างไร ? << คลิ๊ก

เลือกภาษา << คลิ๊ก

มากกว่าสองภาษา << คลิ๊ก

สรุป << คลิ๊ก

SE-ED Learning Center

เรียนพิเศษ รังสิต

ใกล้สาขา ลำลูกกา มากที่สุด

การเรียนรู้ภาษาที่สองดีอย่างไร ?

การเรียนรู้ภาษาที่สองยังเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น ความจำที่ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ผลประโยชน์เหล่านี้จะส่งต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดงาน

ธุรกิจต่าง ๆ กำลังต้องการพนักงานที่สามารถพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษามากขึ้นเรื่อยๆ พนักงานที่พูดสองภาษามักจะแข่งขันในตลาดงานมากกว่าและมีศักยภาพในการหารายได้สูงกว่า

การเรียนรู้ภาษาที่สองยังเป็นการเปิดโอกาสในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วย ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้นของเรา ความสามารถในการสื่อสารหลายภาษาถือเป็นทักษะที่มีคุณค่า

การพูดได้สองภาษาช่วยให้บุคคลสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รู้จักเพื่อนใหม่ และสัมผัสกับมุมมองใหม่ ช่วยทลายอุปสรรคและส่งเสริมความเข้าใจและการเอาใจใส่

คลิ๊กลิ้งด้านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ รังสิต<

(และ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา สายไหม สุขาภิบาล 5)

เด็กที่เรียนภาษาที่สองมีแนวโน้มที่จะเห็นคุณค่าและเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นได้ บุคคลที่พูดสองภาษาสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเรียนรู้ภาษาที่สองยังสามารถนำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกด้วย การศึกษาพบว่านักเรียนที่เรียนภาษาที่สองมักจะทำข้อสอบมาตรฐานได้ดีกว่า โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน

การเรียนสองภาษายังสามารถปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวม ซึ่งนำไปสู่อัตราการสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้นและการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย

ความแตกต่างคลิ๊ก

>เรียนภาษาอังกฤษ สายไหม<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( ลำลูกกา รังสิต สุขาภิบาล 5)

แล้วพ่อแม่จะส่งเสริมให้ลูกเรียนภาษาที่สองได้อย่างไร?

ช่วงอายุที่เหมาะสำหรับเด็กที่จะเริ่มเรียนภาษาที่สองคือช่วงวัยเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปคืออายุระหว่าง 3 ถึง 10 ปี ในวัยนี้ เด็กๆ มีความสามารถตามธรรมชาติในการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและง่ายดาย และพวกเขายังเปิดใจและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ทุกๆวัยยังยังคงได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ภาษาที่สอง ไม่ว่าจะเป็น เด็กโตที่มีอายุมากกว่า 10 ปี วัยรุ่น วัยทำงาน วัยกลางคน หรือแม้กระทั่งวัยชรา

วิธีหนึ่งคือการทำให้พวกเขาได้รู้จักภาษาตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษา หรือการเดินทาง สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและให้กำลังใจ โดยมองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าความล้มเหลว

พ่อแม่ยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ด้วยการเรียนรู้ไปพร้อมกับลูก ฝึกฝนกับพวกเขา และให้โอกาสพวกเขาใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ทำให้การเรียนรู้ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรในครอบครัวของเราได้ด้วยการรวมเข้ากับกิจกรรมประจำวัน

เช่น ทำอาหาร เล่นเกม หรือดูรายการทีวี ให้ลูกฝึกพูดกับเจ้าของภาษาหรือคุณครูที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คลิ๊กลิ้งค์ด่านล่าง

>เรียนภาษาอังกฤษ ลำลูกกา<

(และ คณิตศาสตร์ โซนใกล้เคียง)

( สายไหม รังสิต สุขาภิบาล 5)

การเลือกภาษาที่สองสำหรับบุตรหลานของคุณเพื่อเรียนรู้

มีปัจจัยต่างๆที่ต้องพิจารณา เช่น ความสนใจ แผนการในอนาคต และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษญี่ปุ่น ต่างก็เป็นภาษาที่มีคุณค่าในการเรียนรู้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก และถูกใช้ในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมากมาย เช่น ธุรกิจ การศึกษา และการเดินทาง ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาของแพลตฟอร์มสื่อและความบันเทิงยอดนิยมมากมาย เช่น ภาพยนตร์ รายการทีวี และเพลง

การเรียนภาษาอังกฤษสามารถเปิดโอกาสมากมายสำหรับบุตรหลานของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนจะเดินทางหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

SE-ED Learning Center

( เรียนพิเศษ สายไหม )

( เรียนพิเศษ ลำลูกกา / เรียนพิเศษ รังสิต )

สาขา ลำลูกกา และ สายไหม

  • ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้พูดที่เป็นเจ้าของเจ้าของภาษามากกว่า 1 พันล้านคน มีความสำคัญมากขึ้นในโลกของธุรกิจ เทคโนโลยี และการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชีย ประเทศจีนยังเป็นผู้เล่นหลักในเศรษฐกิจโลก

การเรียนภาษาจีนจะช่วยให้บุตรหลานของคุณมีข้อได้เปรียบในตลาดงานในอนาคต

  • ภาษาญี่ปุ่นเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับภาษาที่สอง ภาษาญี่ปุ่นมีผู้พูดประมาณ 128 ล้านคนทั่วโลก และเป็นภาษาทางการของประเทศญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่นสามารถให้ประโยชน์มากมาย เช่น ปรับปรุงการทำงานของสมอง เพิ่มโอกาสในการทำงาน และอำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นยังมีอิทธิพลอย่างมากในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยี แฟชั่น และความบันเทิง ทำให้ญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคุณค่าที่ควรรู้สำหรับการเติบโตทั้งส่วนบุคคลและในอาชีพ

เรียนมากกว่า 2 ภาษาดีไหม ?

การเรียนรู้ภาษาที่สามยังให้ประโยชน์ โดยเฉพาะกับเด็กที่เชี่ยวชาญสองภาษาอยู่แล้ว สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นทางความคิด พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และเพิ่มการรับรู้และความเข้าใจทางวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการเรียนรู้ภาษาที่สามควรได้รับการพิจารณาหลังจากที่เด็กได้พัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งในสองภาษาแรกแล้วเท่านั้น

เด็กสามารถเริ่มเรียนภาษาที่สามได้ตั้งแต่อายุ 9 ถึง 12 ปี  เด็กบางคนอาจเริ่มเรียนภาษาที่สามเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน เด็กไม่ควรถูกครอบงำด้วยภาระทางการเรียนมากเกินไป โดยยังสามารถรักษาสมดุลที่ดีระหว่างวิชาการ ชีวิตทางสังคม และกิจกรรมอื่นๆได้

การเรียนรู้หลายภาษาพร้อมกันอาจเป็นเรื่องยาก การตัดสินใจเรียนภาษาที่สามควรคำนึงถึงความสนใจและเป้าหมายในอนาคตของเด็กด้วย รวมถึงความพร้อมของทรัพยากรและโอกาสในการเรียนรู้ภาษา

SE-ED Learning Center สาขาอื่นๆ

จะมีทั้งหมดประมาณ 20 สาขา ทั่วประเทศ

ดูสาขาอื่นๆ

สรุป

ประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาที่สองนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ข้อได้เปรียบทางความคิดและสังคมไปจนถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ในฐานะผู้ปกครอง เราสามารถมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของบุตรหลานของเราโดยการให้พวกเขาได้สัมผัสกับภาษา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและมีการโต้ตอบ และการสร้างตัวอย่างที่ดีโดยการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ด้วยความพยายามเหล่านี้ เราสามารถช่วยลูกๆ ของเราให้พูดได้สองภาษาหรือมากกว่า โดยเป็นการเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น